2023 m. balandžio 10 d.
Iškilmingos padėkos šv. Mišios už visus, prisidėjusius prie mūsų bažnyčios atnaujinimo ir gražinimo. 
Iškilmėms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvavo svečiai kunigai. 

2019 m. lapkričio 9 d.

2019 m. birželio 30 d.
Tituliniai šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai Molėtuose. Atlaidų šv. Mišių aukai vadovavo ir pamokslą sakė Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kapelionato kapelionas pulkininkas leitenantas kunigas Remigijus Butkevičius.

Linos Gaižutienės nuotraukos

Birželio 16 d. 
Parapijiečiai atsisveikino su vikaru Algirdu Akelaičiu, tarnavusiu parapijai pastaruosius ketverius metus.

2019 m. balandžio 6 d. 

2019 m. sausio 26-27 d.
Parapijos jaunimas dalyvavo Pasaulio jaunimo dienų (PJD) renginyje „Hola, Lietuva! Labas, Panama”.

2018 m. gruodžio 9 d.

2018 m. liepos 1 d.
Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidų iškilmė.
Šv. Mišias aukojo kunigas svečias Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionas plk. ltn. Virginijus Veilentas.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2018 m. birželio 10 d.
Šv. Antano atlaidų iškilmei vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, teikė Sutvirtinimo sakramentą ir pašventino atnaujintą centrinį altorių.

Danieliaus Ažubalio nuotraukos

web sprendimas c-4