2016 m. gruodžio 3 d.

2016 m. lapkričio 27 d.

2016 m. lapkričio 12 d.

2016 m. spalio 23 d.
Molėtų bažnyčioje vyko Lietuvos Edukologijos universiteto mišraus choro "Ave Vita" koncertas.
Meno vadovas ir dirigentas Kastytis Barisas, chormeisteriai Saulius Liausa ir Rimvydas Mitkus, 
koncertmeisterė Gintarė Barisaitė.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2016 m. rugsėjo 25 d.
Rudeniškoje parodoje - geležies ir akmens darna

2016 m. rugsėjo 11 d.
Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidai. Atlaidams vadovavo kun. Romualdas Ramašauskas.
Po šv. Mišių Molėtų bažnyčioje vyko pirmasis XV-jo sakralinės muzikos festivalio koncertas.

2016 m. birželio 12 d.
Šventėme šv. Antano Paduviečio atlaidus.
Atlaidų iškilmei vadovavo ir primicijinį palaiminimą teikė neopresbiteris Povilas Slaminis.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2016 m. birželio 1 d.
Gausiai susirinkus parapijiečiams į vakarines pamaldas, jų metu buvo paminėtas Molėtų dekanato dekano, parapijos klebono monsinjoro Kęstučio Kazlausko ir kurso draugų kunigystės 30 metų jubiliejus. Po studijų Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje monsinjoras K. Kazlauskas kunigu įšventintas 1986 m. birželio 1 d. Kauno katedroje bazilikoje. Tad birželio 1-ąją į Molėtų bažnyčią atvykus dvasininkams iš įvairių parapijų, iškilmingose šv. Mišiose buvo paminėta solidi kunigystės sukaktis.

web sprendimas c-4