2016 m. lapkričio 20 d. 
Molėtų bažnyčioje vyko Švč. Mergelės Marijos - Gailestingumo Motinos - atlaidai.

2016 m. gruodžio 3 d.

2016 m. lapkričio 27 d.

2016 m. lapkričio 12 d.

2016 m. spalio 23 d.
Molėtų bažnyčioje vyko Lietuvos Edukologijos universiteto mišraus choro "Ave Vita" koncertas.
Meno vadovas ir dirigentas Kastytis Barisas, chormeisteriai Saulius Liausa ir Rimvydas Mitkus, 
koncertmeisterė Gintarė Barisaitė.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2016 m. rugsėjo 25 d.
Rudeniškoje parodoje - geležies ir akmens darna

2016 m. rugsėjo 11 d.
Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidai. Atlaidams vadovavo kun. Romualdas Ramašauskas.
Po šv. Mišių Molėtų bažnyčioje vyko pirmasis XV-jo sakralinės muzikos festivalio koncertas.

2016 m. birželio 12 d.
Šventėme šv. Antano Paduviečio atlaidus.
Atlaidų iškilmei vadovavo ir primicijinį palaiminimą teikė neopresbiteris Povilas Slaminis.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

web sprendimas c-4