2016 m. birželio 12 d.
Šventėme šv. Antano Paduviečio atlaidus.
Atlaidų iškilmei vadovavo ir primicijinį palaiminimą teikė neopresbiteris Povilas Slaminis.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2016 m. birželio 1 d.
Gausiai susirinkus parapijiečiams į vakarines pamaldas, jų metu buvo paminėtas Molėtų dekanato dekano, parapijos klebono monsinjoro Kęstučio Kazlausko ir kurso draugų kunigystės 30 metų jubiliejus. Po studijų Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje monsinjoras K. Kazlauskas kunigu įšventintas 1986 m. birželio 1 d. Kauno katedroje bazilikoje. Tad birželio 1-ąją į Molėtų bažnyčią atvykus dvasininkams iš įvairių parapijų, iškilmingose šv. Mišiose buvo paminėta solidi kunigystės sukaktis.

2016 m. gegužės 4 d.

2016 m. balandžio 9 d.
Kaišiadorių vyskupijos 90-metis - netradiciškai

2016 m. kovo 27 d.
Viešpaties Prisikėlimo (šv. Velykų) iškilmė.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2016 m. kovo 26 d.
Velykų vigilijos pamaldos.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2016 m. kovo 24 d.
Paskutinės vakarienės Mišios.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2016 m. kovo 20 d.
Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienio šv. Mišių iškilmei vadovavo monsinjoras Kęstutis Kazlauskas.
Šv. Mišių aukoje dalyvavo Lietuvos karinių jūrų pajėgų kapelionas kun. Romualdas Ramašauskas. 

Linos Gaižutienės nuotraukos

2016 m. kovo 6 d.
Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo atlaidai Molėtų bažnyčioje.
Atlaidams vadovavo Kaišiadorių vyskupijos kancleris kun. Gediminas Antanas Tamošiūnas.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

web sprendimas c-4