2016 m. gegužės 4 d.

2016 m. balandžio 9 d.
Kaišiadorių vyskupijos 90-metis - netradiciškai

2016 m. kovo 27 d.
Viešpaties Prisikėlimo (šv. Velykų) iškilmė.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2016 m. kovo 26 d.
Velykų vigilijos pamaldos.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2016 m. kovo 24 d.
Paskutinės vakarienės Mišios.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2016 m. kovo 20 d.
Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienio šv. Mišių iškilmei vadovavo monsinjoras Kęstutis Kazlauskas.
Šv. Mišių aukoje dalyvavo Lietuvos karinių jūrų pajėgų kapelionas kun. Romualdas Ramašauskas. 

Linos Gaižutienės nuotraukos

2016 m. kovo 6 d.
Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo atlaidai Molėtų bažnyčioje.
Atlaidams vadovavo Kaišiadorių vyskupijos kancleris kun. Gediminas Antanas Tamošiūnas.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2016 m. kovo 2 d.
Vidinio išgydymo pamaldos Molėtų bažnyčioje.
Pamaldoms vadovavo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaras Tomas Paliukėnas.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

web sprendimas c-4