2016 m. kovo 2 d.
Vidinio išgydymo pamaldos Molėtų bažnyčioje.
Pamaldoms vadovavo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaras Tomas Paliukėnas.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2016 m. vasario 17 d.
Praėjo 629 metai nuo pirmojo Molėtų vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose, kai 1387 m. vasario 17 d. Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila Molėtus padovanojo Vilniaus vyskupijai aukštaičių pakrikštijimo ir Vilniaus vyskupijos įsteigimo proga: …dovanojame amžinu ir neatšaukiamu dovanojimu tai bažnyčiai ir jos vyskupui, kuris tik bus, mūsų Tauragnų pilį su prie jos prieinančia sritimi ir Labanoro ir Molėtų kaimais.

2016 m. vasario 16 d.
Lietuvos valstybės atkūrimo - Vasario 16-osios minėjimas Molėtuose prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Molėtų bažnyčioje. Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas gausiai susirinkusią tikinčiųjų bendruomenę pakvietė melstis už Tėvynę ir už tautiečius. Pamokslo metu monsinjoras kalbėjo apie pilietiškumo supratimą ir Vasario 16-osios reikšmę kiekvienam iš mūsų.

2015 m. gruodžio 24 d.
Kalėdų išvakarių vigilija Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. gruodžio 12 d.

2015 m. lapkričio 30 d.
Bažnyčios bokšte atidaryta Mindaugo Skudučio tapybos darbų paroda "Bažnyčios ir bažnytėlės".

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

web sprendimas c-4