2015 m. lapkričio 30 d.
Prasmingai ir iškiliai advento pradžią paženklino Molėtų bažnyčioje surengta dviejų dalių konferencija „Pradėkime Adventą su Mykolu Giedraičiu“. Konferenciją vedė ir su palaimintojo Mykolo Giedraičio šviesia asmenybe supažindino Krokuvos Popiežiškojo Jono Pauliaus II universiteto profesorė
habil. dr. Adelajda Sielepin.

2015 m. lapkričio 15 d.
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje sekmadienį šventėme Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Iškilmė prasidėjo procesija bažnyčioje, šv. Mišių aukai vadovavo kunigas svečias prof. dr. Andrius Narbekovas.

2015 m. lapkričio 14 d.
Tradicinė  ir kasmetinė  tryliktą kartą surengta šventė „Pabūkime kartu“ lapkričio 14 d. prasidėjo šv. Mišiomis Molėtų bažnyčioje, o vėliau tęsėsi Molėtų kultūros centro salėje.

2015 m. rugsėjo 13 d.
XIV-ojo Sakralinės muzikos festivalio ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“ atidarymas
Kamerinės muzikos ir poezijos valanda ,,Giesmė ir žodis Tavo garbei"

Atlikėjai: Dainius Puišys (baritonas), Asta Kriščiūnaitė (sopranas), Lietuvos nacionalinės filharmonijos Čiurlionio kvartetas, koncertą veda aktorė Gražina Urbonaitė

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. spalio 11 d.
Parapijos namuose atidaryta Zenono Steponavičiaus, Rimvydo Kalvelio ir Arvydo Kazlausko tapybos darbų paroda.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. rugsėjo 13 d.
Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Molėtuose.
Šv. Mišių aukai vadovavo kun. Mozė Mitkevičius.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos
 

2015 m. rugsėjo 1 d.
Šv. Mišių auka už prasidėjusius mokslo metus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos
 

2015 m. rugpjūčio 23 d.
Parapijos namuose atidaryta Alvydo Stausko tapybos darbų paroda "Nostalgija peizažui".

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. rugpjūčio 23 d.
Juodojo kaspino dienos ir Baltijos kelio minėjimas Molėtų bažnyčioje.
Šią dieną vyko Molėtų menų mokyklos kanklininkių koncertas.  

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. liepos 25 d.
Šv. Jokūbo draugų asociacijos organizuoto piligriminio žygio dviračiais šv. Jokūbo keliais Lietuvoje dalyviai aplankė Molėtus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

web sprendimas c-4