2015 m. balandžio 8 d.
Molėtų bažnyčią pasiekė Lietuvos jaunimo dienų kryžius.
Balandžio 9 d. LJD kryžius buvo išlydėtas į Giedraičių parapiją.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. balandžio 5 d.
Velykų ryto iškilmė Molėtuose.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. balandžio 4 d.
Velyknakčio pamaldos Molėtuose.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. balandžio 3 d.
Didžiojo Penktadienio Kristaus Kančios Pamaldos.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos.

2015 m. balandžio 2 d.
Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišios.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. kovo 29 d.
Verbų sekmadienio iškilmė Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. kovo 8 d.
Parapijos namuose atidaryta Irenos Meištaitės akvarelės paroda.

2015 m. kovo 2 d.
Kartu su Molėtų tikinčiųjų bendruomene meldėsi seserys salezietės.
Po šv. Mišių seserys pasakojo apie vienuolių tarnystę bei pašvęstojo gyvenimo ypatumus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. vasario 1 d.
Parapijos namų galerijoje „Projektai“ buvo atidaryta Olės Petrėnienės, kilusios iš Molėtų krašto, meno dirbinių paroda. Į parodą susirinko gausus parapijiečių ir svečių būrys. Parodos autorė papasakojo apie savo kūrybinį kelią, pristatė labai įdomius ir savitus dirbinius, atsakė į klausimus. Savo įspūdžiais apie parodoje eksponuojamus darbus pasidalino rajono meras Stasys Žvinys ir mons. Kęstutis Kazlauskas, kuris parodos autorei įteikė padėkos raštą.

2015 m. sausio 13 d.

Laikraščio "Vilnis" nuotraukos

web sprendimas c-4