Sakramentinės malonės

Per šventuosius sakramentus priimamas Dievo palankumas, nenupelnytai teikiama pagalba, kad vis labiau atsivertume Jo kvietimui: taptume Dievo vaikais ir amžinojo gyvenimo paveldėtojais.

web sprendimas c-4