Nuotaikos po renginio...

Raktažodžiai:

Dažnai keliaujame į įvairiausius renginius. Pasidalinkit kaip sekėsi? Kas ten vyko? ir pan. :)

gabi31 portretas

Ignalinoje...

Buvau Ignalinoje. Ten vyko Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje savaitgalis. Būčiau nevažiavus jei ne Greta ir Antanas :)

Tai vat. Penktadienį mes tiesiog pasibuvome kartu: bendravome, valgėme, ėjome į šv. Mišias ir žiūrėjom filmus. Dar norėjom giedot šv. Mišiose, tačiau gal ir gerai, kad nesigavo... Naktis... Buvo nerealu! :D Šeštadienį atsikėlėm labai anksti, net negalvojau, jog taip anksti atsikelsime. Šv. Mišiose dalyvavo Broliai Pranciškonai ir mums padėjo melstis choras, taip pat atvažiavęs kartu su Jais. Giesmės, man labai padėjo melstis, nors kai kurių nemokėjau. Tačiau nekreipiau dėmesio ar moku, ar ne, bet išmokau :) Buvo konferencija apie Krikšto malonę kartu su šlovinimu. Konferenciją vedė Brolis Kun. Gediminas. Giesmės pačios gražiausios... Per pertrauką bijojome prieiti prie Brolio Gedimino, tačiau Antanas Jį pakvietė ir mes pasišnekučiavome. Tuomet pro šalį ėjo Brolis Antanas (tikriausiai) ir pasisveikino. Nerealu! :) Sėdėdamos išgirdom giesmę, kuri buvo mums su Greta tokia graži ir tiesiog bėgom klausytis ir giedoti kartu. Giedojom. Pasibaigus konferencijai, ėjom užtarimo maldos, gera pasidarė, daugumai veiduose atsirado šypsenos... Viskas pasibaigė. Nenorėjau išeit, norėjau pasilikt. Net nežinau kaip pasakyt... Man taip nuostabu nebuvo... Nėra žodžių, kaip apibūdinčiau Brolį Gediminą ir kitus... Nuostabūs!..

Aš pagalvojau, galima būtų pasikviesti Brolius su šlovinimo grupe į Molėtus, tačiau reikia daug pastangų ir laiko. Būtų nuostabu :) "O, kad mano prašymas būtų patenkintas ir Dievas suteiktų, ko trokštu!" (Job 6, 8)

Truputis čia :)

Ačiū Gretai, Antanui, Karolinai, Inetai ir kitiems... :)))

RU portretas

Vikaro Egidijaus išvyka

Balandžio 27 d. vikaras Egidijus Kazlauskas kartu su Molėtų baikeriais buvo nuvykęs į šv. Jurgio atlaidus Alovėje. Čia galima pamatyti video ir foto medžiagą.

mm portretas

Man

Man baisu žiūrėti į tuos žmones... Kur tik šv. Mišios, ten visi kaip per laidotuves (ir nesakykit, kad jie tik rimti, įsižiūrėkit)... Išėję iš bažnyčios išsišiepia iki ausų.

Atrodo, kad stipriai dalykus maišom. Ech, jei tik atrodo...

RU portretas

Negimusio kūdikio diena

Molėtų parapijos sutvirtinamųjų iniciatyva Negimusio kūdikio diena buvo paminėta Molėtų progimnazijoje. Tikybos pamokas lankantys aštuntokai piešė piešinius, buvo parengtas stendas, uždegtos žvakutės. Kai kurie mokyklos bendruomenės nariai buvo maloniai nustebinti, kad yra minima ir tokia diena. Žvakutės buvo uždegtos ir prie bažnyčios.

RU portretas

Rekolekcijos Guronyse

Lapkričio 29-30 d. Molėtų dekanato tikybos mokytojai, katechetai dalyvavo Advento rekolekcijose, kurios vyko Guronių rekolekcijų namuose Kaišiadorių rajone. Rekolekcijoms vadovavo sesuo eucharistietė Aistė iš Vilniaus. Šv. Mišių auką aukojo kun. Gediminas Tamošiūnas. Rekolekcijos - tai puiki galimybė bendrystei, susikaupimui, apmąstymams, dvasiniam tobulėjimui. Rekolekcijas organizavo Kaišiadorių KC vadovė Rita.

 
RU portretas

Tarptautinė mokslinė konferencija

Gruodžio 7 d. Molėtų dekanato katechetų koordinatorė tikybos mokytoja Danutė Pundienė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje Vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje“, kuri vyko Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Konferencija prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas. Sveikinimo žodį tarė seminarijos rektorius kun. lic. Andžej Šuškevič. Pranešimus skaitė mgr. Elena Leontjeva, prof. dr. Albinas Plėšnys, kun. prof. dr. Romualdas Dulskis, vysk. dr. Kęstutis Kėvalas, kun. dr. Pavel Syssoev OP iš Prancūzijos Bordo dominikonų vienuolyno ir kiti. Pasak vienos iš pranešėjų E. Leontjevos, ypatingas stokos grožis ir prasmė atsiveria žmogiškoje tikrovėje. Žmogus gimsta nuogas ir visko stokojantis. Iš prigimties siekiančiam tobulumo, pilnatvės ir išsipildymo žmogui stoka gali atrodyti kliūtimi, kurią reikia įveikti. Tačiau stoka yra ne tik kliūtis ir ne tik skirtis, ji yra jungtis, galimybė, augimas... Konferencijoje buvo demonstruojamas dokumentinis filmas „Tobulas alkis. Ekspedicija į stokos fenomeną", vyko diskusijos.

web sprendimas c-4