Gegužės 4 d.

Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos ir palaimintojo Mykolo Giedraičio minėjimo šventė
Videniškių šv. Lauryno bažnyčioje

PROGRAMA:

9:45– registracija ir rytinė arbata Videniškių parapijos namuose, Klevų g. 1,
Videniškių k., Molėtų r.
10:15 – vyskupijos GRD vadovės Jolantos Celiešienės žodis, dvasios tėvo kun. Algio
Ananio palaiminimas
10:35 – Katechezė „ Rožinio malda – Dievo meilės šaltinis“.
Lektorius kun. Gintautas Jančiauskas
11:15 – einam į bažnyčią, ruošiamės Rožinio maldai
11:30 – Rožinis. Tiesioginė transliacija per Marijos radiją
12:00 – Mišios. Mišias aukoja Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas
13:15 – agapė Videniškių parapijos namuose
14:30 - Parodos „Angelų paroda“ Videniškių vienuolyne atidarymas
web sprendimas c-4