Šeimos Centras

Molėtų dekanato Šeimos centras (ŠC) - katalikų Bažnyčios institucija. Steigėjas - Molėtų dekanato dekanas. ŠC savo veikloje vadovaujasi bažnytine teise, LR įstatymais ir kt. teisės aktais. ŠC pavaldus dekanato dekanui, kuris nustato ŠC veiklos kryptis, tvirtina planus, veiklą koordinuodamas su Kaišiadorių Vyskupijos Šeimos centru.

Pagrindinis ŠC tikslas - remiantis katalikiškos moralės principais ugdyti ir stiprinti šeimą. To siekiama ruošiant sužadėtinius Santuokos sakramentui, jaunimą - šeimai, propaguojant Natūralų Šeimos Planavimą, skleidžiant gyvybės kultūrą, ugdant krikščioniškas šeimas. Kalbant su sužadėtiniais, kiekviena ši tema yra labai svarbi atsakingam šeimos planavimui.

Pasirengimo Santuokos sakramentui kursai

web sprendimas c-4