Ligonių patepimas

Ligonių patepimas, skirtas sergantiems ir senyvo amžiaus žmonėms, kartu su Atgaila yra gydantys sakramentai. Šventuoju Ligonių patepimu ir kunigų malda, ligoniai pavedami Viešpačiui, kad juos stiprintų ir gelbėtų. Svarbu, kad šeimos nariai dalyvautų ligonio patepimo apeigose, palaikydami jį bendra malda.

Kviesdami kunigą, pasirūpinkite, kad ligonio kambaryje būtų kryžius bei šventinta žvakė.

Pirmaisiais mėnesių ketvirtadieniais 14.30 val. Ligonių patepimo sakramentas teikiamas Molėtų ligoninės palatose. Taip pat minint tarpautinę Ligonių dieną (vasario 11 d.) bažnyčiose šv. Mišių metu.

 

web sprendimas c-4