Krikšto sakramentas

Krikštas - pirmasis sakramentas, kurį Kristus įsteigė visiems žmonėms, kad jie galėtų pasiekti dangų - amžiną vienybę su Dievu. Šio sakramento teikimą jis patikėjo Bažnyčiai, pavesdamas apaštalams:

Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. (plg. Mt 28,19)

Krikštas, vandens nuplovimu ir Šventosios Dvasios galia panaikina gimtąją nuodėmę, ir žmones padaro dieviškos prigimties dalininkais - Dievo vaikais. Krikšto sakramentu žmonės įjungiami į Bažnyčią ir tampa Dievo Tautos nariais, bei parapijos, kurioje gimė ir gyvena nariais.

Krikštatėviai privalo būti nors 16 metų amžiaus; priėmę Krikšto, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus, patys krikščioniškai gyventi ir krikštavaikiui padėti to siekti; jie turi įsipareigoti, kad tinkamai atliks savo pareigas.

Molėtų bažnyčioje Krikšto sakramentas teikiamas šeštadieniais 16 val., iš anksto sutarus su kunigu.

web sprendimas c-4