Eucharistija (Švenčiausiasis sakramentas)

Jėzaus įsteigta Eucharistija, skirta Jo aukos "atminimui" ir mūsų šventėjimui.

Eucharistija švenčiama kiekvieną dieną nurodytu laiku.

web sprendimas c-4