Aptarnaujama Stirnių parapija

Stirnių šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo parapijos bažnyčia

Pamaldos vyksta sekmadieniais

13.30 val. šv. Mišios

(arba kaip paskelbta)

Kovo 28 d. Didysis Ketvirtadienis
Pamaldų nebus.
Šv. Mišios tik Molėtų bažnyčioje 18.00 val.

Kovo 29 d. Didysis Penktadienis
Viešpaties Jėzaus kančios ir mirties ant kryžiaus paminėjimas
Pamaldų pradžia 16.00 val.
Rinkliava Šventajai Žemei

Kovo 30 d. Didysis Šeštadienis
Šventoriuje bus kūrenamas laužas - galima pagarbiai sudeginti pasenusias devocionalijas.
Velyknakčio pamaldų pradžia 16.00 val.
Einant į pamaldas derėtų pasiimti žvakę ir indelį su vandeniu. 
Po pamaldų bus šventinami velykiniai valgiai.

Kovo 31 d. Šv. Velykos
Pamaldų pradžia 11.00 val.
___________________________________________________________________________

Stirnių šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo parapija, įmonės kodas 191239228

Bažnyčios adresas: Stirnių k. 6A, Mindūnų sen., LT-33206 Molėtų r. sav.

Sąskaitos Nr. Swedbanke: LT 37 7300 0100 0255 1114

Zakristijonas - Albertas Bimba, tel. 8 608 11896
Caritas grupės vadovė ir floristė - Virginija Cesiulienė, tel. 8 688 53949
Gyvojo Rožinio grupės vadovė - Nijolė Petrauskienė, tel. 8 620 14431

Parapiją aptarnauja Molėtų parapijos kunigai:

Klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas
Šv. Jono Pauliaus II g. 3, Molėtai
Tel. Nr. 8 698 05130

Vikaras kun. Gintautas Antanas Jančiauskas
Šv. Jono Pauliaus II g. 2, Molėtai
Tel. Nr. 8 612 90781

web sprendimas c-4