Didžiojo Tridienio ir Velykų pamaldų laikas

Kovo 28 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės - Eucharistijos Sakramento įsteigimo minėjimas
Šv. Mišios 18.00 val. 

Kovo 29 d. Didysis Penktadienis
Viešpaties Jėzaus kančios ir mirties ant kryžiaus paminėjimas
Pamaldų pradžia 18.00 val.
Rinkliava Šventajai Žemei

Kovo 30 d. Didysis Šeštadienis
Šventoriuje bus kūrenamas laužas - galima pagarbiai sudeginti pasenusias devocionalijas.
Velyknakčio pamaldų pradžia - saulei nusileidus 18.49 val.
Einant į pamaldas derėtų pasiimti žvakę ir indelį su vandeniu. 
Po pamaldų bus šventinami velykiniai valgiai.

Kovo 31 d. Šv. Velykos
Pamaldų pradžia 8.00 val.

Balandžio 1 d. Velykų antroji diena
Pamaldos 10.00 val. ir 18.00 val.

web sprendimas c-4