Caritas rekolekcijos

Raktažodžiai:

2016 m. gruodžio 3 d.
Molėtų dekanato Caritas rekolekcijos, surengtos tradiciškai artėjant didžiosioms metų šventėms, prasidėjo šv. Mišiomis, kurių pradžioje Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas pasidžiaugė ypatinga žinia, jog arkivyskupas Teofilius Matulionis - Kaišiadorių vyskupas - bus popiežiaus skelbiamas palaimintuoju. „Tai džiugi žinia Lietuvai,“- rekolekcijoms skirtas pamaldas pradėjo monsinjoras. Molėtų parapijos vikaras kun. Algirdas Akelaitis šv. Mišių homilijoje kalbėjo apie tikėjimo metamorfozes, apie tai, jog sunku išdrįsti būti krikščionimi už bažnyčios ribų, kvietė susimąstyti, kaip šiame laikmetyje neiškristi iš advento mokyklos. Caritas nariams iš Molėtų, Saldutiškio, Suginčių, Videniškių, Giedraičių, Stirnių susirinkus į parapijos namų salę, konferenciją vedė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos Dvasios tėvas kunigas Saulius Bužauskas. Svečias dvasininkas iš Vilniaus konferenciją pradėjo nuo artėjančių švenčių laukimo, pabrėždamas, kad šios šventės laukia ir netikintys žmonės, nes jiems tai - šeimos šventė... „Tikintiesiems - tai Dievo gimtadienis, - kalbėjo kunigas S. Bužauskas, - kuriam turime ruoštis iš anksto ir turime keturias advento savaites“. Paskaitos metu kunigų seminarijos Dvasios tėvas ragino atkreipti dėmesį į visus žmones, net ir tuos, į kuriuos nesinori žiūrėti, bendrauti, kurių gyvenimo būdas toli nuo idealaus. „Didžiausias džiaugsmas žmogui yra kitas žmogus, nes Dievas ateina per žmones. Skirkime laiko kitam žmogui ir atversime Dievui duris,“ - kalbėjo konferencijos svečias, priminęs krikščionišką tiesą - paduoti vargšui, bėdžiui ranką, ir jis nuves pas Dievą. 

Tekstas ir nuotraukos Linos Gaižutienės

Caritas rekolekcijos
Caritas rekolekcijos
Caritas rekolekcijos
Caritas rekolekcijos
Caritas rekolekcijos
Caritas rekolekcijos
Caritas rekolekcijos
Caritas rekolekcijos
web sprendimas c-4