2017 m. lapkričio 13 d.

2017 m. liepos 2 d.
Šventėme titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus. Šv. Mišių aukai vadovavo kun. Vytautas Langas. 
Po Eucharistijos šventimo tarptautinis Baltijos šalių jaunimo simfoninis orkestras "Baltosios naktys" ir Molėtų bažnyčios mišrus choras dovanojo koncertą.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. birželio 11 d.
Šv. Antano Paduviečio atlaidų iškilmė Molėtų bažnyčioje.

Danieliaus Ažubalio nuotraukos

2017 m. birželio 1 d.
Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas kartu su kurso draugais minėjo kunigystės 31-ąsias metines.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. balandžio 15 d.
Velyknakčio pamaldos Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. balandžio 14 d.
Kristaus Kančios pamaldos Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

web sprendimas c-4