Kviečiame į Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos narių susitikimą

Raktažodžiai:

Birželio 18 d. (penktadienis)

Parapijos namuose
16 val. - paskaita, filmas
17 val. - pokalbiai apie draugijos veiklą

Bažnyčioje
18.30 val. - Rožinio malda
19 val. - šv. Mišios

Parapijos namuose
19.45 - agapė (kadangi penktadienis, pageidautina be mėsiškų valgių)

Jūs laukiami!

Raktažodžiai:

Būkite pasveikinti visi, aplankę atsinaujinusią Molėtų parapijos internetinę svetainę. Visada malonu stebėti tai, kas keičiasi, tobulėja. Drąsiai junkimės į pokalbius, dalinkimės nuomonėmis apie parapijos gyvenimą. Būdami skirtingi, esame įdomūs. Nebijokime to pripažinti. Dievas nori, kad nuolat augtume, siektume didesnių tikslų. Turime padaryti savo darbo dalį, o Dievas atliks savąją. Tepasitarnauja Jūsų įžvalgos parapijai, tesidžiaugia Dievas gyva mūsų bendruomene.

Švč. Trejybė

Raktažodžiai:

Nuostabus ir saulėtas sekmadienis mano protėvių lankytoje bažnyčioje Kietaviškėse. Atlaidai.

Po senoviniais, gal smetoniškojo laikmečio, o gal ir dar senesnio meto, tautiškais raštais išmargintos bažnyčios skliautais skamba kunigo balsas: sako pamokslą pagal sekmadienio Evangeliją. Švenčiausioji Trejybė... Sako, kad pamokslo apie Švč. Trejybę vengia daugybė kunigų, nes tai - gilus slėpinys, sunku suprasti, o dar sunkiau paaiškinti...

Suklusau, nes savyje nešiojuosi - tarsi auksinį obuolį - kažkur tarp Molėtų Meilingosios ir Kazokiškių Nugalėtojos Marijos bažnyčių padovanotą, gautą suvokimo stebuklą. O gal tik jo nuojautą?..

Vaikų maldos

Raktažodžiai:

Ačiū tau, Dieve, kad mes dabar nesame blogiečiai, turime savo tėvus ir gerus brolius ir seseris, kurie su mumis draugauja.

Marija, dėkoju, kad sukūrei Jėzų. Tada nebūtų šventės Kalėdų. Labai, labai ačiū.

Dieve ačiū, kad mane ir kitus gini. Dieve tau ačiū, kad mano tėvai dar nenumirė. Dar ačiū, kad mane ir kitus gerbi. Ačiū, kad sukūrei pasaulį. Ačiū, kad manęs niekas nemuša.

Dėkoju tau Dieve už tuos pirmuosius ištartus žodžius.

Kuris eini drauge su manimi

Vis dar klausiu savęs, kas įvyko, kad mano gyvenimas, pilnas nuotykių, įvykių, judėjimų, guru, ezoterikos knygų, per keletą mėnesių apvirto aukštyn kojom. Kaip keistuolių teatre. Tiesą sakant, ne taip jau ir netikėtai. Jau seniai, prieš dešimtį ar daugiau metų pradėjau savo ieškojimus. Šalia materialaus, gerai aprūpinto gyvenimo atsirado tuštuma, kuri vis plėtėsi, gilėjo. Reikėjo kažko daugiau, kas sujudintų mano vidų, įneštų permainų. Pradėjau savo 'vidinio aš' ieškojimus. Patraukė šiuolaikiniai - kaip man atrodė - judėjimai: kvėpavimo pratybos, joga, meditacijos, toltekų išmintys, senolių galia... Tai turėjo atnešti savo savasties suradimą, išsilaisvinimą ir nuostabų gyvenimą. 

Mintys apie primicijinį paveikslėlį

"Atėjau gelbėti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių". 

Ši eilutė iš Evangelijos pagal Luką įkvėpė mano primicijoms atminti pasirinkto paveikslo tapytoją Sieger Koder ir 1973 m. jo nutapytą šį paveikslą. Siekiant geriau suvokti, ką dailininkas mėgina šiuo kūriniu pasakyti, manau, kad svarbu nors labai trumpai pažvelgti į paveikslo tapymo vietą ir aplinkybes.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4