Lapkričio 14 d.

Raktažodžiai:

Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai

Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

11 val. šv. Mišias aukos kun. Arūnas Kazlauskas

Savosios tarnystės paieškose

Raktažodžiai:

Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. (Lk 12, 34)                        

Ruduo nesusivėlino ateiti... Juk pastebėjote, kaip greitai ateina sutema, o ir rytas neskuba išaušti. O gal pastebėjote, kad pradėjo kažko trūkti. Ar kartais nepajutote asmeninės erdvės trūkumo sindromo? Kasdieninio gyvenimo tėkmė ima kelti nepasitenkinimą, kurį lydi nuotaikų kaita, nuovargis ar net depresija. Neketinu įpiršti ligą ar diagnozę. Tiesiog noriu, kad pripažintume teisybę. Kurgi mes nuo savęs pabėgsime, nebent pas save. Ir kurgi toliau nukeliausime, jeigu ne į Gerojo Ganytojo rankas.

"Dvasinės pratybos"

Raktažodžiai:

Dalyvaujančiųjų šv. Ignaco Lojolos "Dvasinės pratybos" kasdieniniame gyvenime susitikimų ir pasidalinimų maldos bei gyvenimo patirtimi laikas:

Spalio 28 d. (ketvirtadienis) 19 val.
Spalio 31 d. (sekmadienis) po 9 val. šv. Mišių

Toliau numatomas susitikimų laikas:

Sekmadieniais (I grupė) po 9 val. šv. Mišių;
Trečiadieniais (II grupė) ir Ketvirtadieniais (III grupė) 19 val.

Susitikimai vyks parapijos namuose

Adoracija

Raktažodžiai:

Adoracija - ypatingas Dievo garbinimas Švenčiausiame Sakramente.

Nuo lapkričio 5 d., kiekvieną penktadienį, kviečiame adoracijos maldai 19 - 20 val.

Lapkričio 2 d.

Raktažodžiai:

Lapkričio 2-oji - Vėlinės, mirusiųjų pagerbimo diena. Šv. Mišios aukojamos 9, 11 ir 18 val.

12.15 val. naujosiose Molėtų kapinėse melsimės už mirusiuosius.

Kapų žvakės šventinamos po šv. Mišių.

Lapkričio 1 d.

Raktažodžiai:

Lapkričio 1-oji - Visų Šventųjų diena. Eucharistiją švęsime 9, 11 ir 18 val.

17 val. procesijoje iš bažnyčios į senąsias kapines melsimės už mirusius artimuosius. 
Turėkite procesijos žvakę.

Kapų žvakės šventinamos po šv. Mišių.

"Dvasinės pratybos" kasdieniniame gyvenime

Mes kasdieną skiriame laiko daugeliui dalykų: valgiui, darbui, mokslui, sportui, pramogoms ir t. t. Bet jei neskiriame laiko Dievui, reiškia Jis nėra mums toks svarbus, kaip aukščiau išvardinti dalykai. Neturėdami pastovaus bendravimo su Dievu mes visada jausime trūkumus: trūkumą ramybės, džiaugsmo, drąsos, užtikrintumo. Dievas - mūsų būties pagrindas. Jis mus ne tik sukūrė, bet ir toliau kuria, palaiko savo meile, kad ir mes galėtume kūrybingai darbuotis. Nuo Jo priklausome kiekvieną savo gyvenimo akimirką.

Sekimas Jėzumi

Raktažodžiai:

Tame sekimo paskui Jėzų kelyje atvangos nėra. Apie Dykumos Antaną sakoma, kad jis nepaisė praėjusio laiko, bet, vertindamas kiekvieną naują dieną kaip savo askezės pradžią, darė vis didesnę pažangą. Jis nesiskaitė su praėjusiu laiku, bet, vis iš naujo pradėdamas, kasdien stengėsi prisistatyti Dievui taip, kaip dera Dievui pasirodyti, regint Jį širdyje ir pasirengus paklusti Dievo valiai, o ne jokiai kitai.

Spalio 14 d.

Raktažodžiai:

Pabūkime kartu. Spalio 14 d. 11 val. Molėtų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios, prašant Dievo gailestingumo kenčiantiems fizinę ir dvasinę negalią.

Malda į Pompėjos Mergelę

Raktažodžiai:

O Marija, šventojo Rožinio Mergele,
Išmelsk malonę kontempliuoti, gyventi ir visam pasauliui skleisti
Jėzaus Kristaus ir visos Švenčiausiosios Trejybės bendrystės slėpinį.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4