Molėtuose "Kelionė su Bernardinai.lt"

Džiaugiamės, kad Molėtuose jau galime įsigyti naujausią žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį.
Jį rasite Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalo kaina 10 lt.

Kovo 20 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje ateinantį sekmadienį (kovo 20 d.) 11 val. šv. Mišios bus aukojamos už visus nukentėjusius nuo žemės drebėjimo ir cunamio Japonijoje.

Kryžius - Dievo matmuo žemėje

Raktažodžiai:

Kryžius yra krikščionybės žymė. Krikščionis yra tas, kuris daro kryžiaus ženklą. Tai nėra tik formalus ženklas. Tai žiauri realybė. Tikėjimas yra prikaltas prie kryžiaus. Tikėjimas yra tvirtas dėl to, kad kryžius stovi tvirtai. Ir kryžius stovi tik dėl to, kad Dievas yra prisikėlęs. Kryžius neturėtų jokios prasmės, jeigu jis būtų mirusio Dievo kryžius. Kryžius nėra katafalkas. Prisikėlimas yra kryžiaus, to gyvybės medžio, Dievo pažinimo medžio, vaisius. Tik per kryžių mes galime pažinti Dievą iki galo, sužinoti, iki kur Dievas eina: iki Prisikėlimo. Kryžiaus ir Prisikėlimo išskirti negalima.

Kovo 13 d.

Raktažodžiai:

Parapijos namuose atidaryta kunigo Petro Markevičiaus (1912-1987) tapybos darbų paroda.
Kviečiame aplankyti.

Peržiūrėti savo gyvenimą Dievo akivaizdoje

Prieš pradedant sąžinės tyrimą, reikia kiek įmanoma aiškiau suvokti, jog esame Dievo akivaizdoje, kad Jis į mus žiūri ir mus myli. Dar nepradėjus galvoti apie save, reikia jausti ir žinoti, kad Dievas mus stebi, ir pratintis žiūrėti į save taip, kaip Dievas mus mato ir mūsų nori.

Kovo 11 d.

Raktažodžiai:

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną šv. Mišios 18 val.
Po šv. Mišių vyks adoracija.

Kovo 9 d.

Raktažodžiai:

Kovo 9 d. Pelenų diena. Prasideda gavėnios laikotarpis.
Šv. Mišios 11 val. ir 18 val.

Esu dulkė ir pelenai. (Pr 18, 27)

Tėvas Pijus

Raktažodžiai:

Tėvas Pijus (1887-1968), nuolankus kapucinų kunigas, kilęs iš Italijos San Giovanni Rotondo miestelio, buvo Viešpaties palaimintas daugeliu nuostabių ir paslaptingų dovanų. Viena ryškiausių buvo stigmos. Ištisus 50 metų Tėvas Pijus turėjo Kristaus žaizdas.

Kovo 6 d.

Raktažodžiai:

Kovo 6 d. 11 val. Molėtų bažnyčioje bus švenčiami šv. Kazimiero atlaidai.

Atlaiduose svečiuosis ir pamokslą sakys diak. Mindaugas Grenda.

Dievo veido ieškojimas

Raktažodžiai:

Dievo buvimas, Dievo begalybė, kurios dalyviu aš pasidarau, mes Jame gyvename, judame ir esame, sakė šv. Paulius (Apd 17, 28). Ar žiedas galėtų pamiršti stiebelį, kuris jį palaiko ir leidžia šiuo momentu jam būti? Aš esu amžinas ir nesunaikinamas Dievo duonos trupinys, arba pasak J.Maritain - aš esu bereikšmis pasauliui, bet ne bereikšmis Dievui. Būtent dėl to, ir vien tik dėl to aš esu pats sau svarbiausias asmuo. Jei aš esu, vadinasi, Dievas apie mane galvoja. Sūnaus palaidūno tėvas laukė jo sugrįžtant. Dievas visomis mano kūno ląstelėmis kuria mane gyvenimui.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4