Iš rekolekcijų Šiluvoje

Viešpaties malonės ir kunigo Povilo rekomendacijų dėka, šių metų kovo 18-20 d. Šiluvoje teko dalyvauti  Nacionalinės Egzorcistų Asociacijos organizuotose rekolekcijose "Jėzus gydo ir laisvina". Norėčiau trumpai pasidalinti mintimis iš rekolekcijų su tikėjimo broliais ir seserimis.

Kristaus paklusnumas (II)

Jėzaus paklusnumo didybė objektyviai matuojama tuo, ką iškentėjo, o subjektyviai - meile ir laisve, su kuriomis pakluso. Šv. Bazilijus išskiria tris nusiteikimus, dėl kurių paklūstama: pirmiausia - bijant bausmės; antra - trokštant atlyginimo; trečia - dėl meilės. Jėzuje sušvyti pats aukščiausias ir begalinis Sūnaus paklusnumas net pačiais kraštutiniais momentais.

Balandžio 16 d.

17 val. Susitaikinimo pamaldos

18 val. Gailestingumo Mišios

Minime Jono Pauliaus II mirties metines

Balandžio 2 dieną minime šeštąsias Jono Pauliaus II mirties metines.

Balandžio 4 d.

Raktažodžiai:

Balandžio 5 d. mūsų vikarui Povilui Tekoriui sukanka 30 metų. Sveikinimus šia intencija ir padėką Dievui bus galima išsakyti balandžio 4 d. vakarinėse šv. Mišiose.

Kristaus paklusnumas (I)

Raktažodžiai:

Palyginti paprasta atskleisti krikščioniškojo paklusnumo paslaptį ir kilmę. Užtenka pažiūrėti, kokia paklusnumo samprata remdamasis Šventasis Raštas pavadino Jėzų "paklusniu". Beregint pastebime, jog tikras krikščioniškojo paklusnumo pagrindas yra ne paklusnumo idėja, bet paklusnumo aktas.

Balandžio 3 d.

Raktažodžiai:

Balandžio 3 d. 11 val. šv. Mišiose kviečiame jungtis bendroje maldoje, prašant gausios Dievo palaimos mūsų klebonui Kęstučiui Kazlauskui, minint Jo 50 metų sukaktį.

Molėtuose "Kelionė su Bernardinai.lt"

Džiaugiamės, kad Molėtuose jau galime įsigyti naujausią žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį.
Jį rasite Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalo kaina 10 lt.

Kovo 20 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje ateinantį sekmadienį (kovo 20 d.) 11 val. šv. Mišios bus aukojamos už visus nukentėjusius nuo žemės drebėjimo ir cunamio Japonijoje.

Kryžius - Dievo matmuo žemėje

Raktažodžiai:

Kryžius yra krikščionybės žymė. Krikščionis yra tas, kuris daro kryžiaus ženklą. Tai nėra tik formalus ženklas. Tai žiauri realybė. Tikėjimas yra prikaltas prie kryžiaus. Tikėjimas yra tvirtas dėl to, kad kryžius stovi tvirtai. Ir kryžius stovi tik dėl to, kad Dievas yra prisikėlęs. Kryžius neturėtų jokios prasmės, jeigu jis būtų mirusio Dievo kryžius. Kryžius nėra katafalkas. Prisikėlimas yra kryžiaus, to gyvybės medžio, Dievo pažinimo medžio, vaisius. Tik per kryžių mes galime pažinti Dievą iki galo, sužinoti, iki kur Dievas eina: iki Prisikėlimo. Kryžiaus ir Prisikėlimo išskirti negalima.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4