Nuo ryto aušros ligi vakaro žaros Šlovinam Tave, mūsų Viešpatie...

Raktažodžiai:

"Matome, kaip gražiai brėkšta rytmečio aušra: ne mirkčioja, ne trūkčioja, bet tolydžio plinta ir ryškėja. O tas ryškėjimas - toks nejuntamai juntamas: aiškiai matyti, kad šviesa vis labiau stiprėja, bet tai vyksta taip tolygiai, kad neregėti jokio stabtelėjimo, trūkio ar atvangos..."

J.Philippe "Šventosios Dvasios vedimas"

Viskas prasidėjo tada, kai supratau, kad nebesimeldžiu

Raktažodžiai:

Viskas prasidėjo tada, kai supratau, kad nebesimeldžiu. Vis trūko laiko... Tačiau vieną vakarą ėmiau sklaidyti "Dvasines pratybas", nes norėjau surasti draugei vieną pastraipėlę apie sėkmes ir nesėkmes. Tad pasiryžau perversti knygą iki galo. Netikėtai aptikau tokią mintį: "Dviejų asmenybių susitikimas yra kaip dviejų cheminių medžiagų kontaktas. Jei įvyksta reakcija, abi būna pakeistos". Iš karto pagalvojau apie Jėzų (juk mūsų mintys ateina ne iš mūsų. Jas siunčia Kažkas Geras arba Piktas, o mūsų pasirinkimas - priimti jas arba atmesti. Taigi aš priėmiau...).

Lietuvos jaunimo dienos 2010 "Kelkis ir eik"

Raktažodžiai:

Apie LJD 2010 kalbasi kun. Algirdas Akelaitis ir Saulena Žiugždaitė

Žvelgiant į skaičius atrodytų, kad LJD sukviečia vis daugiau jaunų žmonių. Kaip jūs vertinate šį augantį LJD populiarumą? Ką jis rodo? Ar jums tai nebuvo netikėta?

Įtampa tarp kiekybės ir kokybės visada smagi ir provokuojanti. Sugebėti sukviesti minią nėra tas pat, kas pajėgti tą minią pamaitinti. Populiarumas juk yra lazda, kuri gali apdaužyti nagus ją laikančiajam.

Sugalvok tu man tokią atgailą...

Raktažodžiai:

Sugalvok tu man tokią atgailą - kasdien skaityti šv. Raštą! Ir dar pasakė, kad skaityti reikia po truputį, nes persistengti negalima. Ir dar, sako, kadangi bandai rašyti, tai skaityk ir rašyk. Užrašyk tą žodį ar tą žodžių junginį, kuris labiausiai kris į akį ar užsiliks minty. Kitam gyvenimo gali neužtekti tokiai atgailai. Aš iki šiol atgailauju. Paskirtų du "Tėve mūsų", ar tris "Sveika Marija", būtų suprantama... Štai kokią dovaną man atnešė tų metų Žolinių šventės išpažintis.

Sakralinės muzikos festivalis

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 
9 - asis sakralinės muzikos festivalis

"Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis"

Šlovė į Dangų

Raktažodžiai:

Kas yra lietus? Kodėl net niūriausiomis dienomis jis tampa sielos draugu, ramybės bičiuliu, širdies guodėju? Bandau sudėti visus jo grojamus garsus į galvą ir netelpa... Dviejų ketvirtinių taktas muša į skardą, aštuntinėmis natomis skamba alyvų lapai, kurie godžiai geria kiekvieną krintantį lašą, o pusinėmis natomis skamba į žemę atsimušantys sunkūs lašai... Ir visa tai - nuostabus šlovinimas...

Kunigui Ignacui Milašiui atminti

Raktažodžiai:

Gera kiekvienam žmogui gyvenime džiaugtis tuo, jog turėjo gerus tėvus, gerus draugus, gerus mokytojus. Dėkodamas Dievui galiu pasakyti: džiaugiuosi, kad turėjau ir gerus parapijos kunigus. Ypač dėkoju, kad Viešpats leido pažinti Kunigą Ignacą Milašių, ilgametį Molėtų parapijos kleboną, mano gyvenime tai buvo ir pirmasis klebonas. 

Birželio 27 d.

Raktažodžiai:

Tituliniai Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios atlaidai

Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Vis negaliu nustoti dėkoti...

Raktažodžiai:

Vis negaliu nustoti dėkoti Viešpačiui už vieną po kito atverčiamus suvokimo puslapius, vieną po kitos dovanojamas dangiškojo Mokytojo pamokas, vienas po kito atveriamus Tėvo namų langus...

Skridau namo iš Šventosios Žemės pilna ramybės ir palaimos, kad galėjau būti ten, kur Brolio eita, kur Mokytojo mokyta, kur Karalius karūnuotas ir nuvainikuotas, kur Jis nugalėjo savo Prisikėlimu...

Karmelio Švč. Dievo Motinos Rudieji škaplieriai

Raktažodžiai:

Škaplierius - karmelitų ypatingo pamaldumo švenčiausiajai Mergelei Marijai ženklas - ant kaklo nešiojamas audeklo gabalėlis, sakramentalija. Škaplieriaus tradicija yra kilusi iš karmelitų vienuolio Šventojo Simon Stock (~1165-1265) gautų apreiškimų.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4