"Aukštyn širdis!" stovykla

Molėtų parapijos jaunimo šlovinimo maldos grupei “Aukštyn širdis!”, tarnaujančiai bendruomenei giedama malda kiekvieno šeštadienio vakarinėse šv. Mišiose, š. m. liepos 18-22 d. rengiama stovykla, kurios tikslas - paskatinti jaunimą drąsiai ir veikliai dalyvauti Bažnyčios bendrystėje bei atrasti save tarnaujančioje veikloje.

Stovyklos programoje yra numatyti susitikimai su broliais ir seserimis vienuoliais, kurie liudytų tikėjimo, Dievo meilės, maldos ir bendruomenės svarbą.

Dalis lėšų šios stovyklos organizavimui yra gauta iš Amerikos lietuvių katalikų religinės šalpos fondo (LKRŠ), taipogi Jūsų parama būtų labai vertinga.

Liepos 2 d. vakarinių šv. Mišių metu bus renkamos aukos, skirtos stovyklos numatytos programos įgyvendinimui.

Savo auką, kaip padėką Dievui už parapijos jaunimo tarnystę ir kaip paskatinimą jiems augti Dievo pažinime, Jūs galite palikti zakristijoje Jums patogiu laiku bet kurią kitą dieną.

Dėkojame Jums.

Komentarai

Karolism portretas

Stovykla

Stovykla tikrai buvo išganinga. Iš naujo pamilau Dievą. Jis manyje tai padarė. Jis padėjo išlipti iš taisyklių, kurios varžė, ir parodė Meilės Įstatymą.

Kai buvo sunku, nežinojau ką daryti - prašiau ir Jis padėjo suprasti. Kiekvienas, kas prašo, gauna (Mt 7, 8).

Labirintas padėjo pažvelgti į tai, kas man trukdo kasdienybėje susitikti su Dievu. Gera patirtis buvo su tuo akmenėliu, kurį reikėjo išmesti kaip simbolį blogybių, trukdančių gyventi. Tai kaip pažadas atsisakyti, taisytis, keistis su Dievo malone ir pagalba.

Iš naujo patyriau šlovinimą. Iš mokymų supratau, kad norint tikrai šlovinti Dievą, reikia atnešti auką - kokį nors mums brangų dalyką. Pavyzdžiui, skirti savo laiką, jėgas, išlaikyti tinkamą laikyseną...
Paskutinysis šlovinimas buvo ypatingas ir įsimintiniausias. Prašiau, kad Dievas išlaisvintų. Taip ir atsitiko. Jis išlaisvino mano kūną, kad šlovinčiau ne tik balsu, bet ir kūnu. Sunkiausia tikriausiai būna pirmą kartą iškelti rankas, improvizuoti. Manau, kad dabar kitaip - laisviau - šlovinsiu Viešpatį.
Buvo gera :)

Linkiu ir meldžiu, kad laisvai šlovintume Dievą, nebijotume to, ką pagalvos kiti, o galvotume ką pagalvos Dievas. Atneškime save kaip auką prie Viešpaties Altoriaus ir, šlovindami Jį, pamirškime save. Tebus didesnė garbė Dievui mūsų šlovinimu. Amen.

Beje, kipšas nori, kad mes galvotume apie save, o ne apie Dievą. Todėl šlovinime nebūkime susikaustę ir pasiaukokime Jėzui.

Justinatas portretas

Po stovyklos

Pastebėjau, kad po stovyklos visų malda pasidarė gilesnė. Visi daug laisviau šlovina. Visi daug atviresni maldoje. Liuks :)

Lolita portretas

Pastebėjimas

Noriu paantrinti Tau, Justai. :) Berods praeitą šeštadienį per šv. Mišias dingo elektra giedant, bet pastebėjau, kad jai dingus, išsijungus visai aparatūrai (instrumentams, mikrofonams), mūsų malda išliko tokia pat stipri ir vieninga, kitaip sakant, pilna jėgos. Jaučiu, kad čia stovykloj Dievas nepagailėjo ir įpūtė mums laisvės ir stiprybės maldoje. :))

Svajonė portretas

Žaviuosi

Gera buvo visus matyti po stovyklos tokius laimingus, dar labiau mylinčius Jėzų ir dar stipriau Jį šlovinančius ir atveriančius Jam širdį. Džiaugiuosi.

sesvincenta portretas

Džiaugiuosi

Mielas "Aukštyn širdis" jaunime, man labai malonu buvo su jumis susipažinti ir kartu šlovinti Dievą stovykloje. Ačiū jums, kad mylite Dievą savo nuoširdžia malda, tikėjimu ir šlovindami giesme.

Tikriausiai po stovyklos turite ir turėjote dar visokių patirčių, bet linkiu nepamesti ir to ką patyrėte tenai. Vis atsiminkite tuos svarbius momentus, kur Dievas prakalbino kiekvieno Jūsų širdį asmeniškai. Ir nešiokitės juos... Kaip Švč. M. Marija "...laikė visus įvykius savo širdyje." (Lk 2, 51)

Linkiu viso to nepamesti, išsaugoti ir auginti. Meldžiuosi už jus. Aukštyn širdis!

web sprendimas c-4