Tikintieji kviečiami į piligriminę kelionę

Neįprastus Piligrimo pasus tikintiesiems dalina Molėtų dekanato parapijų klebonai. Molėtų dekanato dekanas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas paminėjo, kad iš viso Molėtų dekanatui skirta 700 Piligrimų pasų. Parapijų klebonai, ant pasų užrašę tikinčiojo vardą, pavardę, parapiją bei vyskupiją, įteiks šį netradicinį tikėjimo liudijimo dokumentą ir pakvies tikinčiuosius paminėti Gailestingumo jubiliejų. Jubiliejinius Gailestingumo metus paskelbė popiežius Pranciškus, pakvietęs visus piligrimystei.

Šventieji Gailestingumo metai prasidėjo gruodžio 8-ąją - Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmėje. Tą dieną popiežius atvėrė Šventąsias Gailestingumo duris Vatikane - šv. Petro bazilikoje, kad kiekvienas, kuris žengs pro jas, patirtų atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Dievo meilę ir kad visų žmonių širdys atsivertų gailestingumui. Gailestingumo Jubiliejaus metais popiežius Pranciškus suteikia Visuotinius atlaidus tikintiesiems ir kviečia atlikti bent trumpą piligriminę kelionę prie Šventųjų durų, įrengtų Katedrose ar bažnyčiose, paskirtose vietos vyskupo, su troškimu tikro atsivertimo. Piligrimystė simbolizuoja žmogaus gyvenimo kelią. Kiekvienas, pagal savo jėgas, esame kviečiami atlikti piligriminę kelionę. Šventosios durys piligrimams atvertos ir svarbiausiose Lietuvos šventovėse. Kaišiadorių vyskupijos katedroje šventosios durys atvertos į Dievo gailestingumo koplyčią, esančią katedroje, kur pastoviam garbinimui yra išstatyti Gailestingojo Jėzaus paveikslas - „Jėzau pasitikiu Tavimi“ bei šventųjų Jono Pauliaus ir Faustinos Kovalskos - gailestingumo apaštalų relikvijos ir paveikslai. Jubiliejiniais metais Kaišiadorių katedra piligrimystei bus atvira kiekvieną dieną. Monsinjoras Kęstutis Kazlauskas, raginantis paimti į rankas Piligrimo pasą ir pasiryžti piligriminei kelionei, paminėjo, kad Piligrimo pase iš viso yra įrašyta 15 Lietuvos šventovių. Keturios iš jų yra Vilniuje - Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika, Aušros Vartų koplyčia, Dievo gailestingumo šventovė ir Vilniaus šv. Ignoto bažnyčia.

Šis pasas - tarsi piligrimystės gidas, kviečiantis peržengti šių šventovių slenkstį. Piligrimo paso paskutiniuose puslapiuose yra palikta vietos kiekvienos aplankytos šventovės antspaudui uždėti ir piligrimystės datai įrašyti, - paaiškino monsinjoras, kviečiantis ne tik pasiimti Piligrimo pasą ir jį parsinešti namo, bet ir aplankyti bent vieną šventovę, nes tik tuomet šis pasas bus prasmingas.

Piligrimo pasai - didelė naujovė, su kuria parapijiečius supažindins parapijų klebonai. Pasaulyje tokia praktika egzistuoja seniai. Piligrimų pasai su įrašais - tai tarsi suvenyrai, tai - tikėjimo liudijimas, nes apsilankius šventovėje, dvasingumo ir tikėjimo liudijimas turi likti ir pase, ir žmogaus viduje. Piligrimo pasas - tai dar ir žmogaus dvasia, pasiryžimas išvykti iš namų, pajausti gailestingumą, grįžti geresniam, priimti žmones tokius, kokie jie yra, - kalbėjo monsinjoras, pažadėjęs ir pats vykti į piligriminę kelionę po Lietuvos šventoves.

Parapijos informacija

web sprendimas c-4