Kvietimas vykti į piligriminę kelionę

Balandžio 29 d. (sekmadienį) organizuojama piligriminė kelionė į Kaišiadorių katedros palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčią.

PROGRAMA:

14:30 val. – renkamės prie Molėtų parapijos namų

14:45 val. -  išvykstame (kelionės metu kalbamas Rožinis)

17 val. – Švč. Sakramento adoracija Kaišiadorių katedros palaimintojo Teofiliaus koplyčioje, individuali malda  Dievo Gailestingumo koplyčioje

18 val. – šv. Mišias palaimintojo Teofiliaus koplyčioje celebruos Molėtų dekanas klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas, dalyvaus Kaišiadorių dekanas klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius, vikaras kun. Laurynas Visockas, vikaras kun. Mindaugas Grenda. Homiliją sakys vikaras kun. Algirdas Akelaitis

19 :15  val. – agapė Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre (vaišės suneštinės)

20:30 val. - vykstame į namus.

Kelionės kaina – 10 Eur.

Norintys vykti registruojami iki balandžio 15 d. :

Molėtų parapijoje – 860131031 (Aušrinė Andreikėnienė)

Stirnių parapijoje – 868853949 (Virginija Cesiulienė)

Videniškių parapijoje – 865607843 (Zosė Čereškienė)

web sprendimas c-4