Kalėdų laiko pamaldos

Gruodžio 24 d. šv. Kūčios
Kūčių ryto šv. Mišios 10.00 val.
Piemenėlių šv. Mišios 21.00 val.

Gruodžio 25 d. Kristaus gimimas - šv. Kalėdos
Šv. Mišios 9.00 val. 

Gruodžio 26 d. šv. Stepono šventė
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

Sausio 1 d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.30 val.

Sausio 6 d. Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

web sprendimas c-4