Birželio 12 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje švenčiame šv. Antano Paduviečio atlaidus.
Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.30 val.

web sprendimas c-4