Balandžio 26 d.

Raktažodžiai:

Gerojo Ganytojo sekmadienis - meldžiamės už pašaukimus, o surinktos aukos skiriamos
kunigų seminarijos išlaikymui.

Po šv. Mišių (12.15 val.) parapijos namuose atidaroma Juozapo Miliūno pastelės darbų paroda.

Paroda veiks iki gegužės 31 d.

web sprendimas c-4