"Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis"

2017 m. gruodžio 4 d.
Molėtų parapijos namų parodų salėje atidaryta išskirtinė ir unikali paroda „Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis“, kurioje eksponuojami XIX-XX a. religiniai paveikslėliai iš kunigo Mozės Mitkevičiaus rinkinio. Gausybė religinių paveikslėlių, kuriuos daugelis esame įpratę vadinti skoliniu „abrozdėliais“, anot parodos autoriaus, dažniausiai tikinčiųjų naudojami kaip maldaknygės skirtukai. „Tai it mažučiai altorėliai, nučiupinėti, numelsti, todėl ir parodą pavadinau „besimeldžiančiu abrozdėlių pasauliu“, nes žmonės į juos žiūrėdami pradeda melstis,“ - šiltai ir nuoširdžiai parodą pristatė dvasininkas. Simboliška ir prasminga, kad religinių paveikslėlių paroda tapo įžanga į Adventą. Kunigas Mozė „abrozdėlius“ rinkti pradėjo dar prieš tapdamas seminaristu ir jų kolekcija pagausėja po kiekvienos parodos. Molėtuose parodos atidaryme religinių paveikslėlių kolekciją papildė molėtiškės dovanoti abrozdėliai. Kunigas Mozė pasakojo, kad lietuviškų religinių paveikslėlių parodoje nėra daug, nes jie liko Sibire. Juk daugelis tremiamų lietuvių pasiimdavo tai kas brangiausia - rožančių ir maldaknygę. Vieni iš seniausių parodos abrozdėlių, pagal užrašus ant jų, datuojami 1860 – 1890 metais, o kolekcija prasidėjo nuo kunigui Mozei padovanoto vienuolio pranciškono Juliaus Sasnausko „abrozdėlio“. Už išskirtinę parodą, už į Molėtus atvežtus „mažuosius stebuklus“ kunigui Mozei dėkojo Molėtų parapijos „Caritas“ vadovė Aurelija Lukošienė, Molėtų dekanato ir parapijos Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė Aušrinė Andreikėnienė, paroda žavėjosi parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas ir kt.
Parodą „Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis“ bus galima aplankyti iki sausio 8 dienos. 

Linos Gaižutienės tekstas ir nuotraukos

"Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis"
"Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis"
"Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis"
"Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis"
"Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis"
"Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis"
"Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis"
"Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis"
"Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis"
"Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis"
"Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis"
web sprendimas c-4