Rugpjūčio 12 d.

Molėtų bažnyčioje koncertuos vargonininkas iš Lenkijos Wiktor Lyjak ir atliks J. S. Bach, J. Brahms,
A. Freyer, C. Franck, F. Mendelssohn, W. A. Mozart, J. F. Handel kūrinius vargonams.

Pradžia 12 val.

Kelionė su Bernardinai.lt

Naujausią žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį jau galime rasti Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalą galima pasklaidyti čia.

Žurnalo kaina 10 lt.

Rugpjūčio 5 d.

Sakralinės muzikos festivalį Molėtų bažnyčioje tęs sakralinės muzikos ir poezijos valanda
"Po angelo sparnu".

Atlikėjai:
Gražina Urbonaitė (aktorė), Regina Šilinskaitė (sopranas), Dainius Puišys (baritonas),
Bernardas Vasiliauskas (vargonai).

Programoje:
A. Caldar, G. F. Handel, F. Schubert, G. Verdi, M. K. Čiurlionio, J. Naujalio ir kt. kūriniai.
Maironio, V. Mačernio, J. Marcinkevičiaus ir kt. poezija bei proza.

Pradžia 12 val.

Liepos 22 d.

Raktažodžiai:

Ateinantį sekmadienį 12 val. Molėtų bažnyčioje įvyks antrasis Sakralinės muzikos festivalio koncertas.
Koncertuos Molėtų kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis "A Cappella" (vadovė Violeta Zutkuvienė).

Piligriminis žygis

Kitą sekmadienį (liepos 15 d.) dvasinių pratybų "Eik į savo kambarėlį" dalyviai ir parapijos jaunimas leisis į piligriminį žygį Molėtai - Stirniai.
Stirnių bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija ir švęsime Eucharistiją.

Kviečiame visus norinčius jungtis į žygį bendrystei su malda ir giesme.

Į žygį leisimės 10.30 val. nuo Molėtų bažnyčios.

Kvietimas prisidėti prie akcijos

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos Caritas palaiko Afganistano 16-osios Provincijos atkūrimo grupės karių akciją
"Megzti drabužėliai Afganistano vaikams" ir kviečia parapijiečius prisidėti prie šios šiltos akcijos.
Megztus drabužius Caritas moterys priims parapijos namuose prieš ir po šv. Mišių.

Akcija vyks iki rugsėjo 21 d.

Sakralinės muzikos festivalis

XI-ojo Sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" atidarymas įvyks šį sekmadienį (liepos 1 d.) Molėtų bažnyčioje.

Vokalinio ansamblio "Balsai" koncertas.
(dirigentas Egidijus Kaveckas, vokalo pedagogė Aušra Liutkutė).

Programoje: C. Monteverdi, J. S. Bach, P. Klatzow, S. de Vivanco kūriniai.

Pradžia 12.30 val.

Liepos 1 d.

Raktažodžiai:

Tituliniai Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios atlaidai.
Atlaiduose (11 val.) lankysis vyskupas emeritas Juozas Matulaitis.

Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Birželio 17 d.

Raktažodžiai:

Šv. Antano Paduviečio atlaidai Molėtų bažnyčioje.

Į parapiją atvyks Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir 11 val. šv. Mišiose teiks Sutvirtinimo sakramentą.

Birželio 15 d.

Raktažodžiai:

Šį penktadienį rytinių šv. Mišių nebus. Kunigai išvyksta į Pivašiūnus.

Vakarinės šv. Mišios įprastu laiku - 19 val. Švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškilmę.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4