Spalio 28 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje (po 11 val. šv. Mišių) Jurgio Baltrušaičio poeziją skaitys Dalia Kotryna Žalėnaitė,
savo kūrybos kompozicijas gitara atliks Arūnas Mirinavičius.

Spalio 21 d.

Raktažodžiai:

Parapijos namuose įvyks susitikimas su aktore Doloresa Kazragyte.

Pradžia 13.30 val.

Spalio 18 d.

Raktažodžiai:

Lietuvoje lankysis ir koncertuos vienas seniausių Danijos mėgėjų chorų - Frederiksbergo mišrus kamerinis choras, teikiantis pirmenybę klasikinei muzikai nuo renesanso iki šių laikų.
Lietuvoje šis choras surengs tris koncertus - vieną iš jų turėsime galimybę išgirsti
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Choro vadovas ir dirigentas Adamas Faberis.

Koncerto pradžia 18.30 val.

Keičiasi pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Nuo spalio 1 d. vakarinės šv. Mišios 18 val.

Dvasinės pratybos

Kviečiame dalyvauti šv. Ignaco Lojolos "Dvasinėse pratybose" kasdieniniame gyvenime.

Pirmasis susitikimas parapijos namuose spalio 4 d. (ketvirtadienį) po vakarinių šv. Mišių.

Dėl pasirengimo priimti sakramentus

Norintys pasirengti priimti Pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus, kviečiami registruotis zakristijoje pas kunigą (prieš ir po šv. Mišių).

Registruojantis dėl Pirmosios šv. Komunijos priėmimo, su savimi turėkite asmens dokumentą (gimimo liudijimą ar asmens tapatybės kortelę) ir Krikšto pažymėjimą.

Registruojantis dėl Sutvirtinimo sakramento priėmimo, su savimi turėkite asmens dokumentą (gimimo liudijimą ar asmens tapatybės kortelę) ir Pirmosios šv. Komunijos pažymėjimą.

Registracija vyks iki spalio 1 d.

Rugsėjo 16 d.

Raktažodžiai:

Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Molėtų bažnyčioje.

Šv. Mišias (11 val.) aukos vyskupas emeritas Juozas Matulaitis.

Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

"Pripildyk vaiko kuprinę gerumu"

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos Caritas kviečia prisidėti prie Lietuvos Caritas inicijuojamos akcijos
"Pripildyk vaiko kuprinę gerumu", kurios tikslas - padėti socialinėje atskirtyje esančių šeimų vaikams pasiruošti mokyklai.
Dovanojamus mokyklinius reikmenis Jūs galite atnešti į Parapijos namus (prieš ir po šv. Mišių) arba prekybos centrą "Iki".

Akcija vyks iki rugsėjo 10 d.

Dievo Tarnui Teofiliui Matulioniui atminti

Už avis paguldyta gyvybė...

Rugpjūčio 19 d.

Sakaralinės muzikos festivalio baigiamasis koncertas.
Vargonuos Aleksandras Isakovas (Lietuva).

Programoje:
J. Pachelbel, M. Reger, O. Jancenko, L. Vierne ir kt. kūriniai.

Pradžia 12 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4