Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija

Tikėjimo metų proga Molėtų bažnyčioje nuo vasario 14 d. 8 val. iki vasario 15 d. 8 val.
vyks nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Kviečiame Jums tinkamu laiku pabūti šioje ypatingoje maldoje.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Vasario 4 - 7 d. kunigas lankys Amatų g. ir M. Apeikytės g. gyvenančius parapijiečius.

Tęsiamas parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Sausio 28 d. - vasario 2 d. tęsiamas parapijos lankymas.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Ateinančią savaitę (sausio 21-26 d.) kunigas lankys Ąžuolų gatvės gyventojus.

Sausio 16 d.

Raktažodžiai:

Šv. Jono kongregacijos tėvas Antanas CSJ misijos "Vilties vaikai" metu lankysis Molėtų bažnyčioje.

Susitikimo su tėvu Antanu programa:

10 val. katechezė
11 val. Švč. Sakramento adoracija
12 val. šv. Mišios

Sausio 13 d.

Raktažodžiai:

Laisvės gynėjų dienos minėjimas.

Šv. Mišios 11 val. Po šv. Mišių vyks koncertas, kuriame dalyvaus Molėtų kultūros centro ir
Menų mokyklos kolektyvai.

Mišių laikas

Raktažodžiai:

Gruodžio 31 d.
18 val. Padėkos Mišios už 2012 metus.

Sausio 1 d.
Šv. Mišios 10 val. - minėsime Švč. Mergelę Mariją Dievo Gimdytoją.

Gruodžio 30 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje vargonuos Aleksandras Isakovas.

Koncerto programoje:

J. Pachelbel, J. S. Bach, C. Franck, M. Reger, M. Dupre, F. Mendelssohn-Bartholdy kūriniai.

Pradžia 12 val.

Kaišiadorių vyskupo sveikinimas šv. Kalėdų proga

Raktažodžiai:

Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas. (Lk 2, 10-11)

Brangūs broliai seserys,

Nuoširdžiai sveikinu jus, švenčiančius Jėzaus Kristaus gimimo šventę – Kalėdas. Mes visi, drauge su tikėjimo broliais ir seserimis visame pasaulyje ateiname susitikti su gimusiu Jėzumi. Įvykis Betliejaus tvartelyje jau talpina savyje visa, apie ką vėliau pasakos evangelija, - žmogaus išgelbėjimo istoriją. Talpina kartu savyje mūsų gyvenimą, pasakoja apie mus. Jėzaus gimimo prakartėlė pakviečia mus užeiti į vidų, - ne stebėti įvykį iš šalies, bet jame dalyvauti, nes tik taip mes galime su Jėzumi susitikti...

Artėjančių švenčių pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Kūčių vakarą (gruodžio 24 d.) Piemenėlių šv. Mišios 21 val.

Pirmąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) šv. Mišios 9 val.

Antrąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4