Ministrantai

Ministrantas (lot. k. minister - patarnautojas). Ministrantai patarnauja kunigui šv. Mišių metu. Jaunuoliai (berniukai ir mergaitės) šia tarnyste mokosi pagarbios laikysenos ne tik Dievo altoriui, bet ir gyvenimui.

Patarnautojų susitikimai vyksta bažnyčioje sekmadieniais 10.00 val.
Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 13.00 val. bažnyčioje vyksta asistos repeticija ir po to stalo bendrystė parapijos namuose.

Kviečiame norinčius atlikti ministrantų tarnystę į šv. Mišias, ypač sekmadieniais, ir į repeticijas bei ministrantų susitikimus, kuriuos veda Jogilė Audenytė.
 

web sprendimas c-4