2019 m. balandžio 6 d. 

2019 m. balandžio 6 d. 

2019 m. sausio 26-27 d.
Parapijos jaunimas dalyvavo Pasaulio jaunimo dienų (PJD) renginyje „Hola, Lietuva! Labas, Panama”.

2018 m. gruodžio 9 d.

2018 m. liepos 1 d.
Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidų iškilmė.
Šv. Mišias aukojo kunigas svečias Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionas plk. ltn. Virginijus Veilentas.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2018 m. birželio 10 d.
Šv. Antano atlaidų iškilmei vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, teikė Sutvirtinimo sakramentą ir pašventino atnaujintą centrinį altorių.

Danieliaus Ažubalio nuotraukos

2017 m. lapkričio 13 d.

web sprendimas c-4