2018 m. gruodžio 9 d.

2018 m. liepos 1 d.
Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidų iškilmė.
Šv. Mišias aukojo kunigas svečias Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionas plk. ltn. Virginijus Veilentas.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2018 m. birželio 10 d.
Šv. Antano atlaidų iškilmei vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, teikė Sutvirtinimo sakramentą ir pašventino atnaujintą centrinį altorių.

Danieliaus Ažubalio nuotraukos

2017 m. lapkričio 13 d.

2017 m. liepos 2 d.
Šventėme titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus. Šv. Mišių aukai vadovavo kun. Vytautas Langas. 
Po Eucharistijos šventimo tarptautinis Baltijos šalių jaunimo simfoninis orkestras "Baltosios naktys" ir Molėtų bažnyčios mišrus choras dovanojo koncertą.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. birželio 11 d.
Šv. Antano Paduviečio atlaidų iškilmė Molėtų bažnyčioje.

Danieliaus Ažubalio nuotraukos

web sprendimas c-4