2015 m. spalio 11 d.
Parapijos namuose atidaryta Zenono Steponavičiaus, Rimvydo Kalvelio ir Arvydo Kazlausko tapybos darbų paroda.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. rugsėjo 13 d.
Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Molėtuose.
Šv. Mišių aukai vadovavo kun. Mozė Mitkevičius.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos
 

2015 m. rugsėjo 1 d.
Šv. Mišių auka už prasidėjusius mokslo metus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos
 

2015 m. rugpjūčio 23 d.
Parapijos namuose atidaryta Alvydo Stausko tapybos darbų paroda "Nostalgija peizažui".

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. rugpjūčio 23 d.
Juodojo kaspino dienos ir Baltijos kelio minėjimas Molėtų bažnyčioje.
Šią dieną vyko Molėtų menų mokyklos kanklininkių koncertas.  

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. liepos 25 d.
Šv. Jokūbo draugų asociacijos organizuoto piligriminio žygio dviračiais šv. Jokūbo keliais Lietuvoje dalyviai aplankė Molėtus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. liepos 8 d.
Piligriminis žygis dviračiais į Labanorą, aplankant Stirnius.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. liepos 4 d.
Piligriminė kelionė dviračiais į Videniškių parapiją.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015m. birželio 28 d.
Iškilmingai minėjome titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. birželio 18 d.
Parapijos namuose atidaryta bažnyčios patarnautojo Antano Žukausko darbų paroda
"Darbai darbeliai".

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

web sprendimas c-4