2015 m. rugpjūčio 23 d.
Juodojo kaspino dienos ir Baltijos kelio minėjimas Molėtų bažnyčioje.
Šią dieną vyko Molėtų menų mokyklos kanklininkių koncertas.  

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. liepos 25 d.
Šv. Jokūbo draugų asociacijos organizuoto piligriminio žygio dviračiais šv. Jokūbo keliais Lietuvoje dalyviai aplankė Molėtus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. liepos 8 d.
Piligriminis žygis dviračiais į Labanorą, aplankant Stirnius.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. liepos 4 d.
Piligriminė kelionė dviračiais į Videniškių parapiją.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015m. birželio 28 d.
Iškilmingai minėjome titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. birželio 18 d.
Parapijos namuose atidaryta bažnyčios patarnautojo Antano Žukausko darbų paroda
"Darbai darbeliai".

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. birželio 21 d. 
Rytines šv. Mišias aukojo naujai paskirtas vikaras kun. Algirdas Akelaitis.

2015 m. birželio 15 d.
Palydėjome kun. Egidijų Kazlauską į naujai paskirtą Šešuolių, Šešuolėlių ir Zibalų klebono tarnystę.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos
 

2015 m. gegužės 27 d.
Šv. Mišių auka prašant Dievo palaimos Molėtų gimnazijos abiturientams.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. balandžio 26 d.
Parapijos namuose atidaryta Juozapo Miliūno pastelės darbų paroda.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

web sprendimas c-4