2015 m. gruodžio 24 d.
Kalėdų išvakarių vigilija Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. gruodžio 12 d.

2015 m. lapkričio 30 d.
Bažnyčios bokšte atidaryta Mindaugo Skudučio tapybos darbų paroda "Bažnyčios ir bažnytėlės".

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. lapkričio 30 d.
Prasmingai ir iškiliai advento pradžią paženklino Molėtų bažnyčioje surengta dviejų dalių konferencija „Pradėkime Adventą su Mykolu Giedraičiu“. Konferenciją vedė ir su palaimintojo Mykolo Giedraičio šviesia asmenybe supažindino Krokuvos Popiežiškojo Jono Pauliaus II universiteto profesorė
habil. dr. Adelajda Sielepin.

2015 m. lapkričio 15 d.
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje sekmadienį šventėme Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Iškilmė prasidėjo procesija bažnyčioje, šv. Mišių aukai vadovavo kunigas svečias prof. dr. Andrius Narbekovas.

2015 m. lapkričio 14 d.
Tradicinė  ir kasmetinė  tryliktą kartą surengta šventė „Pabūkime kartu“ lapkričio 14 d. prasidėjo šv. Mišiomis Molėtų bažnyčioje, o vėliau tęsėsi Molėtų kultūros centro salėje.

2015 m. rugsėjo 13 d.
XIV-ojo Sakralinės muzikos festivalio ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“ atidarymas
Kamerinės muzikos ir poezijos valanda ,,Giesmė ir žodis Tavo garbei"

Atlikėjai: Dainius Puišys (baritonas), Asta Kriščiūnaitė (sopranas), Lietuvos nacionalinės filharmonijos Čiurlionio kvartetas, koncertą veda aktorė Gražina Urbonaitė

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

web sprendimas c-4