2017 m. vasario 5 d. 

2017 m. sausio 9 d.
Molėtų bažnyčioje prasidėjo šoninio šv. Antano altoriaus parengiamieji restauravimo darbai, kuriuos atliks aukščiausios kategorijos Vytauto Kubiliaus kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo įmonė. Darbų pradžia buvo aptarta dalyvaujant monsinjorui Kęstučiui Kazlauskui, Vytautui Kubiliui bei vienam iš geriausių auksuotojų Lietuvoje - Arvydui Paulioniui.

2017m. sausio 8 d.
Molėtų parapijos namuose atidaryta Utenos socialinės globos namų gyventojų kūrybos darbų paroda. Ekspozicijoje -  kelios dešimtys įvairaus stiliaus, įvairia technika atliktų rankdarbių. Paroda veiks iki sausio mėnesio pabaigos. 

Linos Gaižutienės nuotraukos

2016 m. lapkričio 20 d. 
Molėtų bažnyčioje vyko Švč. Mergelės Marijos - Gailestingumo Motinos - atlaidai.

2016 m. gruodžio 3 d.

2016 m. lapkričio 27 d.

2016 m. lapkričio 12 d.

2016 m. spalio 23 d.
Molėtų bažnyčioje vyko Lietuvos Edukologijos universiteto mišraus choro "Ave Vita" koncertas.
Meno vadovas ir dirigentas Kastytis Barisas, chormeisteriai Saulius Liausa ir Rimvydas Mitkus, 
koncertmeisterė Gintarė Barisaitė.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2016 m. rugsėjo 25 d.
Rudeniškoje parodoje - geležies ir akmens darna

2016 m. rugsėjo 11 d.
Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidai. Atlaidams vadovavo kun. Romualdas Ramašauskas.
Po šv. Mišių Molėtų bažnyčioje vyko pirmasis XV-jo sakralinės muzikos festivalio koncertas.

web sprendimas c-4