Aptarnaujama Stirnių parapija

Stirnių šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo parapijos bažnyčia

Pamaldos vyksta sekmadieniais

13.00 val. šv. Mišios

(arba kaip paskelbta)

Kalėdų laiko pamaldos

Adventinė Išpažintis sekmadieniais 12.30 val.

Gruodžio 24 d. (antradienis) Kūčios
19.00 val. Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d. (trečiadienis)
11.00 val. Šv. Kalėdų ryto šv. Mišios

___________________________________________________________________________

Stirnių šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo parapija, įmonės kodas 191239228

Bažnyčios adresas: Stirnių k. 6A, Mindūnų sen., LT-33206 Molėtų r. sav.

Sąskaitos Nr. Swedbanke: LT 37 7300 0100 0255 1114

Vargonininkė - Irena Rimydienė, tel. 8 689 83643
Zakristijonas - Albertas Bimba, tel. 8 608 11896
Caritas grupės vadovė ir floristė - Virginija Cesiulienė, tel. 8 688 53949
Gyvojo Rožinio grupės vadovė - Nijolė Petrauskienė, tel. 8 620 14431

Parapiją aptarnauja Molėtų parapijos kunigai:

Klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas
Šv. Jono Pauliaus II g. 3, Molėtai
Tel. Nr. 8 698 05130

Vikaras kun. Laurynas Visockas
Šv. Jono Pauliaus II g. 2, Molėtai
Tel. Nr. 8 678 44482

web sprendimas c-4