Pamaldų tvarka sausio mėnesį

Raktažodžiai:

Lietuvos vyskupų sprendimu viešos pamaldos bažnyčiose nebus atnaujinamos iki sausio 31 d. 
Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas

Raktažodžiai:

Visi laikini pamaldų tvarkos ir sielovadinių uždavinių vykdymo būdų apribojimai, išvardinti Lietuvos vyskupų kreipimesi (INFO 24), yra pratęsiami iki 2021 m. sausio 10 d. imtinai.

Kaišiadorių vyskupo kalėdinis žodis - sveikinimas

Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. (Lk 2, 10-11).

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!

Švenčiame Jėzaus Kristaus gimimą. Šloviname Viešpatį ir dėkojame Jam, kad atėjo į žemę mūsų išgelbėti. Iš meilės mums tapo žmogumi, gyveno tarp mūsų, kentėjo ir mirė ant kryžiaus, kad Prisikėlimu padovanotų amžinąjį gyvenimą Dieve. Būdamas Tėvo šlovėje, Jis pasilieka su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.

Parapijos jaunimo sveikinimas

Brangieji!
Mums, katalikams, ši šventė yra labai svarbi. Popiežius Pranciškus yra sakęs, jog Kalėdos, kaip jokia kita šventė, yra džiaugsmo šventė. Todėl reikia džiaugtis, nes gimsta mūsų visų Išganytojas. Kalėdos - tai nėra dovanų metas, bet tai yra mūsų galimybė norėti ir tapti gerais ir pilnais džiaugsmo. Galbūt šios šv. Kalėdos yra šiek tiek kitokios, tačiau nereikia nusiminti, nes šis laikotarpis mus moko atsakingumo ir pasitikėjimo Dievu. Todėl visa širdimi, visą mūsų parapijos (ir ne tik) bendruomenę, sveikina Molėtų parapijos Jaunimas. Būkite laimingi ir sveiki!

Stabdomos viešos pamaldos

Raktažodžiai:

Lietuvos vyskupų nutarimu viešos pamaldos bažnyčiose stabdomos nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d.

Dėl sielovadinių patarnavimų galima kreiptis į parapijos kleboną ir vikarą telefonu arba elektroniniu paštu.

Bažnyčia bus atvira privačiai maldai žemiau nurodytu laiku:

Gruodžio 17 d., 18 d., 21 d., 22 d., 23 d. nuo 17 val. iki 18 val. 
Gruodžio 19 d. (šeštadienį) nuo 9 val. iki 18 val.
Gruodžio 20 d. (sekmadienį) nuo 9 val. iki 11 val.

Minėtu laiku bažnyčioje bus galima įsigyti kalėdaičių.

Lapkričio 23 d.

Raktažodžiai:

Minint Negimusio kūdikio dieną, Molėtų parapijos sutvirtinamieji jungėsi maldoje šv. Mišių metu ir bažnyčioje bei šventoriuje uždegė atminimo žvakeles.

Paroda

Raktažodžiai:

Parapijos namuose veikia parodėlė "Padaryk mane gerumo ženklu", skirta paminėti 100-ąsias kardinolo
Vincento Sladkevičiaus gimimo metines. Parodėlėje eksponuojami mokytojų Jurgitos Žilinskienės ir Danutės Pundienės mokinių darbeliai. Parodėlę organizavo dekanato tikybos mokytojų koordinatorė D. Pundienė.

Lapkričio 15 d.

Raktažodžiai:

Švęsime Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus (11 val.).
Atlaidų šv. Mišių aukai vadovaus ir homiliją sakys Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Lapkričio 2 d.

Vėlinės - mirusiųjų paminėjimo diena. Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje - 9, 11 ir 18 val.
Procesija į naująsias Molėtų kapines vyks 16 val.

Žvakės bus šventinamos po kiekvienų šv. Mišių.

Visą Vėlinių aštuondienį melsimės už mirusiuosius.

Lapkričio 1 d.

Visų Šventųjų iškilmė (šventė visiems katalikams privaloma) - šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 9, 11 ir 18 val.
Procesija į senąsias Molėtų kapines vyks 17 val.

Žvakės bus šventinamos po kiekvienų šv. Mišių.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4