Kvietimas vykti į piligriminę kelionę

Balandžio 29 d. (sekmadienį) organizuojama piligriminė kelionė į Kaišiadorių katedros palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčią.

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka

Kovo 25 d. Verbų sekmadienis
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Kovo 29 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės šv. Mišios 18 val.

Kovo 30 d. Didysis Penktadienis
Kristaus Kančios pamaldos 18 val.
(Rinkliava Šventajai Žemei)

Kovo 31 d. Didysis Šeštadienis
Nuo 10 val. bažnyčios šventoriuje bus kūrenamas laužas. Galima sudeginti nenaudojamas sakramentalijas (pašventintus senus, sulūžusius kryžius, paveikslus ir pan.).

Velykų vigilijos pamaldos prasidės saulei nusileidus 19.51 val. prie šventoriuje sukurto laužo. Atsineškite žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui. Velyknakčio pamaldose bus pašventintas Jūsų atsineštas vanduo bei velykiniai valgiai.

Balandžio 1 d. Viešpaties Prisikėlimas (Velykos)
Šv. Mišios 8 val.

Balandžio 2 d. Velykų antroji diena
Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Kovo 24 d.

Susitaikinimo pamaldos 17 val.
Gailestingumo šv. Mišios 18 val.

Kovo 18 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose 12 val. atidaroma trijų kartų tautodailininkių Antaninos Tumėnienės, Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės ir Adelės Bražėnaitės velykinių margučių paroda.

Jaunimo rekolekcijos

Kviečiame parapijos jaunimą į gavėnios rekolekcijas, kurios vyks kovo 17 d. parapijos namuose.
Dalyvių amžius nuo 12 m. atsinešti sumuštinį sau ir draugui.

Kovo 11 d.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo šv. Mišios 11 val.

Kovo 4 d.

Švęsime šv. Kazimiero atlaidus (11 val.).
Šv. Mišių aukai vadovaus Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas.

Vasario 16 d.

Atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio minėjimo dieną šv. Mišios Molėtų bažnyčioje bus aukojamos
11 val.

Vasario 14 d.

Pelenų diena - prasideda gavėnios laikotarpis.

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Prasidėjo centrinio altoriaus atnaujinimo darbai

Molėtų bažnyčioje pastačius pastolius bei uždengus altorių, atnaujinimo darbai, kaip ir buvo planuota, prasidėjo pasibaigus šventiniam laikotarpiui. Altoriaus atnaujinimo darbų pradžią bei eigą su monsinjoru Kęstučiu Kazlausku aptaręs juos atliksiančios individualios įmonės savininkas Vytautas Kubilius sakė, kad išmontuotas ir auksavimo darbams išgabentas tabernakulis. Dar prieš didžiąsias metų šventes išgabenti šeši centrinio altoriaus relikvijoriai jau atnaujinti. Šiuos darbus atliko Rimvydas Derkintis.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4