Rugpjūčio 15 d.

Švęsime Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę (Žolinę).

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Rugpjūčio 7 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje atidaryta nuotraukų paroda "Popiežiaus Pranciškaus viešnagė Izraelyje".

Altoriaus atnaujinimas

Liepos 13 dieną Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas pasirašė darbų atlikimo sutartį su aukščiausios kategorijos kilnojamųjų kultūros vertybių restauratoriumi individualios įmonės savininku Vytautu Kubiliumi. Ši įmonė įsipareigojo atnaujinti Molėtų bažnyčios šoninį Švč. Mergelės Marijos altorių.

Liepos 3 d.

Švęsime Molėtų bažnyčios titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus (11 val.).

Po atlaidų bažnyčioje vyks koncertas "Su meile - Molėtams!"

Birželio 26 d.

Šv. Jono Krikštytojo atlaidai Stirnių bažnyčioje.

Birželio 24 d.

Nuo 15 val. iki vakarinių šv. Mišių (18 val.) Molėtų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija.

Paroda

Raktažodžiai:

Birželio 26 d. 12 val. Molėtų parapijos namuose atidaroma menininkės iš Utenos
Aurinos Paškevičienės darbų paroda.

Birželio 12 d.

Švęsime šv. Antano Paduviečio atlaidus.
Šv. Mišias (11 val.) aukos neopresbiteris Povilas Slaminis.

Birželio 4 d.

Kviečiame jungtis į piligriminę kelionę iš Molėtų į Videniškius. Parapijos kunigai (klebonas Kęstutis ir vikaras Algirdas) važiuos dviračiais; galima vykti ir kitomis transporto priemonėmis.

Birželio 1 d.

Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas kartu su studijų draugais minės
kunigystės 30 metų jubiliejų.
Šv. Mišios 18 val. Po šv. Mišių koncertuos ansamblis "A Capella" (vad. Violeta Zutkuvienė).

Surinkti turinį
web sprendimas c-4