Balandžio 6 d.

Raktažodžiai:

Molėtų dekanato Caritas narių rekolekcijos ir Lietuvos Caritas 30-mečio paminėjimas.

Kovo 6 d.

Raktažodžiai:

Pelenų diena - prasideda gavėnios laikotarpis.

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Kovo 3 d.

Raktažodžiai:

Švęsime Lietuvos globėjo šventojo Kazimiero atlaidus. Eucharistiją švęsime 9 val. ir 11 val.
Atlaidų šv. Mišioms 11 val. vadovaus kun. Kęstutis Dvareckas.

Seminaras parapijos jaunimui

Vasario 20 d. Molėtų progimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai, kurie ruošiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą, dalyvavo 6 akademinių valandų seminare lytiškumo ugdymo tema. Seminaras vyko parapijos namuose. Jį vedė Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovė Judita Bernatonienė, turinti didelę darbo patirtį šioje srityje.

Sausio 12 d.

Raktažodžiai:

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Molėtuose.

Sausio 6 d.

Raktažodžiai:

Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai). 
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Sausio 1 d.

Raktažodžiai:

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja. Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Gruodžio 31 d.

Raktažodžiai:

Padėkos už 2018-uosius metus šv. Mišios 18 val.

Sveikinimas

Raktažodžiai:

Jėzau gimęs,

Prie krūtinės glausk kiekvieną iš minios.
Mes vargdieniai meldžiam vieną:
Duoki meilės mums šventos,
Teikis gimti mūs širdyse,
Vienas karaliauk mumyse,
Vesk į laimę amžiną.

Kalėdų laiko pamaldos

Gruodžio 24 d. (pirmadienis) Kūčios
21 val. Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d. (antradienis) Kristaus gimimas – Šv. Kalėdos
9 val. Kalėdų ryto šv. Mišios

Gruodžio 26 d. (trečiadienis) Šv. Kalėdų antroji diena
10 val. ir 18 val. šv. Mišios

Gruodžio 30 d. (sekmadienis) Šventoji šeima
9 val. ir 11 val. šv. Mišios

Surinkti turinį
web sprendimas c-4