Gruodžio 6 d.

Lietuvos advokatūros bendruomenė, prisiimdama socialinę atsakomybę, jau ketvirtą kartą prisijungia prie gražios Lietuvos advokatūros ir Lietuvos "Caritas" iniciatyvos padėti nepasiturintiems žmonėms bei padovanoti jiems nemokamą teisinę pagalbą (pro bono), kad kuo daugiau žmonių galėtų gauti nemokamas teisines konsultacijas į jiems rūpimus klausimus.

Gruodžio 6 d. (penktadienį) 16 val. Molėtų parapijos namuose vyks vieša teisinė konsultacija, kurios metu į visiems rūpimus klausimus atsakys Advokatės Rimos Žiautienės kontoros teisininkai.

Lapkričio 24 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje vyks poeto, kunigo Ričardo Mikutavičiaus poezijos ir muzikos popietė
"Kad Lietuva neišsivaikščiotų".

Pradžia 12 val.

Pasirengimas Molėtų bažnyčios išorės atnaujinimui

Molėtų parapijos klebono monsinjoro Kęstučio Kazlausko iniciatyva, pastoracinei ir ekonominei taryboms pritarus, pradėtas rengti Molėtų šv. Petro ir Povilo bažnyčios stogo, fasadų ir šventoriaus statinių tvarkybos (remonto) projektas, kurio skaičiuojamoji vertė 15 125 eurai. Projektas bus parengtas gruodžio mėnesį, o minėtą sumą už projekto parengimą Molėtų parapija turės sumokėti savomis lėšomis iš karto.

Renginiai

Raktažodžiai:

Lapkričio 17 d. 12 val. (po šv. Mišių) Molėtų parapijos namuose atidaroma Anastazijos Kuliešovaitės skudurinių lėlių paroda.
Parodos metu vyks Toskanos (Italija) alyvuogių aliejaus degustacija, parodos svečiai bus vaišinami renginio organizatorės Irenos Jurgelianec kepta namine raugo duona ir žuviene.

Lapkričio 17 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai (11 val.).
Atlaidų šv. Mišių aukai vadovaus ir pamokslą sakys Kaišiadorių vyskupijos kancleris kun. bžn. t. lic. Gediminas Tamošiūnas.

Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Lapkričio 9 d.

Raktažodžiai:

Šeštadienį Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga, Molėtų parapijos „Caritas“ ir monsinjoras Kęstutis Kazlauskas visus kviečia atvykti į tradicinę šventę „Pabūkime kartu“. Ši šventė skirta visiems Molėtų krašto žmonėms - senjorams ir jaunimui, neįgaliesiems ir sveikiems, mažiems ir dideliems, tiems, kurie nori tiesiog pabūti kartu. Pasiimkime brolį ar sesę, tėtį ar mamą, sūnų ar dukrą, kaimyną, draugą ar gerą pažįstamą ir atvykime į šventę „Pabūkime kartu“, kuri tradiciškai prasidės 10 val. šv. Mišiomis Molėtų bažnyčioje. Po šv. Mišių 11. 30 val. Molėtų kultūros centre vyks šventinis sambūris - vaišės ir koncertas.

Lapkričio 7 d.

Ateinantį ketvirtadienį Molėtų bažnyčioje 18 val. bus aukojamos šv. Mišios už šviesaus atminimo gydytoją Albertą Jauniškį, jo artimuosius, gydytoją Mariją Apeikytę. Prisiminti ir pagerbti šiuos garbius Molėtų krašto žmones kviečia Molėtų parapijos „Caritas“, inicijavęs gydytojo A. Jauniškio, palaidoto Molėtų senosiose kapinėse, kapo sutvarkymą. Šią iniciatyvą parėmė Molėtų rajono savivaldybė. Po šv. Mišių, kuriose bus meldžiamasi ir už rėmėjus, bus pašventintas ant naujai sutvarkyto kapo pastatytas (vietoj buvusiojo ir gydytojos M. Apeikytės rūpesčiu statyto) paminklas gydytojui A. Jauniškiui.

Lapkričio 2 d.

Vėlinės - mirusiųjų paminėjimo diena. Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje - 9, 11 ir 18 val.
Procesija į naująsias Molėtų kapines vyks 16 val.

Žvakės bus šventinamos po kiekvienų šv. Mišių.

Visą Vėlinių aštuondienį melsimės už mirusiuosius.

Lapkričio 1 d.

Visų Šventųjų iškilmė (šventė visiems katalikams privaloma) - šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 9, 11 ir 18 val.
Procesija į senąsias Molėtų kapines vyks 17 val.

Žvakės bus šventinamos po kiekvienų šv. Mišių.

Spalio 26 d.

Kaišiadorių katedroje vyks padėkos šventė "Iš kalėjimų ir lagerių į altoriaus garbę".

Surinkti turinį
web sprendimas c-4