Švenčiausio Sakramento Adoracija

Liepos 16 dieną Molėtų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento Adoracija, dėkojant už Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju. Adoracijos pradžia 8 val., pabaiga 20 val.
Kviečiame bendrai maldai.

Esame Viešpaties laukiami

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ Mt 11, 28.
Kviečiame penktadieniais Švenčiausio Sakramento adoracijos maldai 19 - 20 val.
Adoracija - ypatingas Dievo garbinimas Švenčiausiame Sakramente.
“Jėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente” Šv. Jonas Paulius II.

Paroda

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose atidaryta tautodailininko Virgaudo Lyniko darbų paroda "Lietuviški kryžiai".
Paroda veiks iki liepos 12 d.

Vyskupijos vaikų stovykla

Liepos 10-14 dienomis Varkalėse vyks Kaišiadorių vyskupijos I Komunijos vaikų vasaros stovykla. Iš parapijos priima 6 vaikus (9-11 m.) ir 3 savanorius tarnystėms (nuo 16 m.). Pirmenybė dalyvauti stovykloje teikiama tiems vaikams, kurie šiemet priėmė I Komuniją ir toliau švenčia Atgailos ir Eucharistijos sakramentus. Stovyklos pradžia - liepos 10 d. 13 val., pabaiga liepos 14 d. 15 val. padėkos šv. Mišiomis (kviečiame tėvelius dalyvauti švenčiant Eucharistiją).

Tituliniai atlaidai

Liepos 2 d. 11 val. Molėtų bažnyčioje švęsime titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos atlaidus.
Po Eucharistijos šventimo Baltijos šalių jaunimo simfoninio orkestro "Baltosios naktys" ir Molėtų bažnyčios mišraus choro koncertas.

Birželio 25 d.

Raktažodžiai:

Garbingojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos dieną Molėtų bažnyčioje šv. Mišios aukojamos tik 8 val.

Vilniuje Katedros aikštėje 14 val. šv. Mišių metu Garbingasis Teofilius Matulionis bus skelbiamas Palaimintuoju.

Tiesioginė beatifikacijos transliacija 13.30 val. per LRT televiziją.

Joninės

Birželio 24 d. 13 val. Stirnių bažnyčioje švęsime Šv. Jono Krikštytojo Gimimo atlaidus.

Kviečiame Piligrimystei!

Raktažodžiai:

PARAPIJOS BENDRUOMENĖS PILIGRIMYSTĖ - "PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES"
Birželio 18 d. Molėtai - Stirniai 

Šiais metais Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis palydės mus į Devintinių iškilmę Stirniuose, kur su vietine bendruomene, švęsime brangiausią Dievo Dovaną Bažnyčiai - Eucharistiją.
"Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas." (Mt 26, 26)

Birželio 14 d.

Raktažodžiai:

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Molėtų bažnyčioje.

18 val. šv. Mišios
19 val. Molėtų kultūros centro Giedraičių krašto folkloro grupės "Giedra" koncertas.

Birželio 11 d.

Švęsime šv. Antano Paduviečio atlaidus (11 val.).
Atlaidų iškilmėje dalyvaus ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. 

Šią dieną minėsime Molėtų bažnyčios 110 metų jubiliejų.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4