Esame kviečiami dalyvauti šv. Mišių aukoje

Raktažodžiai:

Šv. Mišios aukojamos dalyvaujant tikintiesiems Molėtų bažnyčioje pirmadieniais - penktadieniais 18 val., šeštadieniais 10 ir 18 val., sekmadieniais 9 ir 11 val.

Videniškių bažnyčioje šeštadieniais ir sekmadieniais 12 val.
Stirnių bažnyčioje sekmadieniais 13 val.

Į bažnyčią įleidžiami tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių 
(10 kvadratinių metrų vienam žmogui).

Esame Viešpaties laukiami

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ Mt 11. 28
Kviečiame Švenčiausio Sakramento adoracijos maldai penktadieniais nuo 18.30 iki 19.30 val.
Adoracija - ypatingas Dievo garbinimas Švenčiausiame Sakramente.
“Jėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente.” Šv. Jonas Paulius II

Lietuvos vyskupų nutarimas

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d. 

Sekminių ir vigilijos transliacijos

Raktažodžiai:

Išvakarėse iš Vilniaus Kalvarijų bažnyčios nuo 17 ir 22 valandos. 

Sekminėse 10 val iš Telšių katedros, 12 val iš Kazokiškių bažnyčios ir 12.30 val iš Vilniaus Kalvarijų bažnyčios.

Pasaulinė komunikavimo diena

Popiežius Pranciškus
Žinia 54-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga

Šventojo Jono Pauliaus II metai

Raktažodžiai:

2020-ieji Lietuvoje paskelbti šventojo Jono Pauliaus II metais - pasaulis mini popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo  100-ąsias metines. Filmas "Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II  ir komunizmo žlugimas". Homilija, homilija 2,  pamokslas ir liudijimas.

Popiežiaus Pranciškaus laiškas visiems tikintiesiems gegužės mėnesiui

Raktažodžiai:

Brangūs broliai ir seserys, 

Artinasi gegužės mėnuo, kai Dievo tauta ypač uoliai reiškia savo meilę ir pamaldumą Mergelei Marijai. Šio mėnesio tradicija yra melstis Rožinio malda namie, šeimoje. Pandemijos apribojimai mus „privertė“ vertinti šį naminį aspektą taip pat dvasiniu požiūriu.

Filmas apie pal. Mykolą Giedraitį lenkų kalba

Raktažodžiai:

Džiugi naujiena visiems palaimintojo Mykolo bičiuliams! Šiandien lenkų televizija rodys filmo apie
pal. Mykolą Giedraitį I dalį (YuoTube), II dalį. (YuoTube)

Gegužės 4 d. 12 val. šv. Mišias, iš Videniškių bažnyčios, tansliavo Marijos radijas.

Pasikeitimai

Pirmosios Komunijos šventė ir Sutvirtinimo sakramento teikimas atkeliami iš gegužės mėnesio į birželio mėnesį. Kai žinosime tikslią datą, paskelbsime. I Komunijos vaiko šeimai ir sutvirtinamiesiems dera dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4