2015 m. balandžio 3 d.
Didžiojo Penktadienio Kristaus Kančios Pamaldos.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos.

2015 m. balandžio 2 d.
Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišios.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. kovo 29 d.
Verbų sekmadienio iškilmė Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. kovo 8 d.
Parapijos namuose atidaryta Irenos Meištaitės akvarelės paroda.

2015 m. kovo 2 d.
Kartu su Molėtų tikinčiųjų bendruomene meldėsi seserys salezietės.
Po šv. Mišių seserys pasakojo apie vienuolių tarnystę bei pašvęstojo gyvenimo ypatumus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. vasario 1 d.
Parapijos namų galerijoje „Projektai“ buvo atidaryta Olės Petrėnienės, kilusios iš Molėtų krašto, meno dirbinių paroda. Į parodą susirinko gausus parapijiečių ir svečių būrys. Parodos autorė papasakojo apie savo kūrybinį kelią, pristatė labai įdomius ir savitus dirbinius, atsakė į klausimus. Savo įspūdžiais apie parodoje eksponuojamus darbus pasidalino rajono meras Stasys Žvinys ir mons. Kęstutis Kazlauskas, kuris parodos autorei įteikė padėkos raštą.

2015 m. sausio 13 d.

Laikraščio "Vilnis" nuotraukos

2014 m. gruodžio 24 d.
Piemenėlių šv. Mišios Molėtų bažnyčioje.

Ūlos Urbonavičiūtės nuotraukos

Sakralinės muzikos festivalis "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" 2014 m.

2014 m. rugsėjo 14 d. - lapkričio 16 d. koncertai

2014 m. spalio 2 d.
Minint Angelų Sargų dieną, Molėtų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už policijos pareigūnus.

web sprendimas c-4