2015 m. kovo 2 d.
Kartu su Molėtų tikinčiųjų bendruomene meldėsi seserys salezietės.
Po šv. Mišių seserys pasakojo apie vienuolių tarnystę bei pašvęstojo gyvenimo ypatumus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. vasario 1 d.
Parapijos namų galerijoje „Projektai“ buvo atidaryta Olės Petrėnienės, kilusios iš Molėtų krašto, meno dirbinių paroda. Į parodą susirinko gausus parapijiečių ir svečių būrys. Parodos autorė papasakojo apie savo kūrybinį kelią, pristatė labai įdomius ir savitus dirbinius, atsakė į klausimus. Savo įspūdžiais apie parodoje eksponuojamus darbus pasidalino rajono meras Stasys Žvinys ir mons. Kęstutis Kazlauskas, kuris parodos autorei įteikė padėkos raštą.

2015 m. sausio 13 d.

Laikraščio "Vilnis" nuotraukos

2014 m. gruodžio 24 d.
Piemenėlių šv. Mišios Molėtų bažnyčioje.

Ūlos Urbonavičiūtės nuotraukos

Sakralinės muzikos festivalis "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" 2014 m.

2014 m. rugsėjo 14 d. - lapkričio 16 d. koncertai

2014 m. spalio 2 d.
Minint Angelų Sargų dieną, Molėtų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už policijos pareigūnus.

2014 m. rugsėjo 14 d.
Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. rugsėjo 7 d.
Mildos Grigonytės koncertas Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. liepos 13 d.
Molėtų bažnyčioje giedojo Londono Emanuelio koplyčios choras.

Vadovas ir dirigentas Jonathan Holmes
Vargonininkas Simon Gregory

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. birželio 29 d.
Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai Molėtų bažnyčioje.
Atlaiduose dalyvavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir teikė Sutvirtinimo sakramentą.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

web sprendimas c-4