2017 m. birželio 1 d.
Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas kartu su kurso draugais minėjo kunigystės 31-ąsias metines.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. balandžio 15 d.
Velyknakčio pamaldos Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. balandžio 14 d.
Kristaus Kančios pamaldos Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. balandžio 13 d.
Didžiojo Ketvirtadienio pamaldos Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. balandžio 9 d.
Verbų sekmadienio iškilmė Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. balandžio 1 d.
Molėtų bažnyčioje vyko Molėtų dekanato Caritas narių rekolekcijos.
Šv. Mišias aukojo bei paskaitą parapijos namuose skaitė kunigas Mozė Mitkevičius. 

Linos Gaižutienės nuotraukos

2017 m. kovo mėnuo
Kovo 19 d. Molėtų parapija išlydėjo vikarą kun. Mindaugą Grendą į Kaišiadorių parapiją, o kovo 26 d. sutiko naująjį vikarą kun. Lauryną Visocką, kuris lig šiol ėjo Elektrėnų parapijos vikaro pareigas.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. kovo 5 d.
Iškilmingoms atlaidų šv. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris 
kun. Gediminas Tamošiūnas.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. vasario 15 d.
Molėtų parapijos vikaras kun. Algirdas Akelaitis šventė 40-ąjį gimtadienį.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

web sprendimas c-4