2015 m. balandžio 12 d.
Kaišiadorių katedroje iškilmingai pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia.
Skaityti daugiau...

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. balandžio 16 d.
Šv. Mišios už naujai išrinktus rajono savivaldybės tarybos narius ir rajono merą.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. balandžio 8 d.
Molėtų bažnyčią pasiekė Lietuvos jaunimo dienų kryžius.
Balandžio 9 d. LJD kryžius buvo išlydėtas į Giedraičių parapiją.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. balandžio 5 d.
Velykų ryto iškilmė Molėtuose.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. balandžio 4 d.
Velyknakčio pamaldos Molėtuose.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. balandžio 3 d.
Didžiojo Penktadienio Kristaus Kančios Pamaldos.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos.

2015 m. balandžio 2 d.
Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišios.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. kovo 29 d.
Verbų sekmadienio iškilmė Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. kovo 8 d.
Parapijos namuose atidaryta Irenos Meištaitės akvarelės paroda.

2015 m. kovo 2 d.
Kartu su Molėtų tikinčiųjų bendruomene meldėsi seserys salezietės.
Po šv. Mišių seserys pasakojo apie vienuolių tarnystę bei pašvęstojo gyvenimo ypatumus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

web sprendimas c-4