Gruodžio 2 d.

Raktažodžiai:

Parapijos namuose atidaroma Teresės Blažiūnienės, Akvilės Blažiūnaitės ir Peterio Janovšeko
meno darbų, sukurtų panaudojant 2009 m. sudegusios Labanoro bažnyčios vinis, paroda.

Parodos atidarymas 12 val.

"Kelionė su Bernardinai.lt"

Naujausias išmintingo ir gražaus žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numeris jau yra Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Naują žurnalą galite pasklaidyti čia.

Maironiui - 150

Raktažodžiai:

Ateinatį sekmadienį (lapkričio 18 d.) po 11 val. šv. Mišių Molėtų bažnyčioje vyks Jono Mačiulio-Maironio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas.

Kviečiame pasiklausyti poeto eilių, giesmių bei aplankyti šia proga surengtą piešinių parodą.

Lapkričio 18 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje švęsime Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus.

Atlaiduose svečiuosis ir pamokslą sakys diak. Tadas Piktelis (11 val.).

Lapkričio 11 d.

Raktažodžiai:

Religinės muzikos valanda Molėtų bažnyčioje.

Lapkričio 2 d.

Raktažodžiai:

Mirusiųjų pagerbimo dieną šv. Mišios aukojamos 9, 11 ir 18 val.

16 val. melsimės už mirusius naujosiose Molėtų kapinėse.

Kapų žvakės šventinamos po šv. Mišių.

Lapkričio 1 d.

Raktažodžiai:

Visų Šventųjų dieną šv. Mišios aukojamos 9, 11 ir 18 val.

17 val. procesija eis iš bažnyčios į senąsias kapines.
Turėkite procesijos žvakę.

Kapų žvakės šventinamos po šv. Mišių.

Spalio 28 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje (po 11 val. šv. Mišių) Jurgio Baltrušaičio poeziją skaitys Dalia Kotryna Žalėnaitė,
savo kūrybos kompozicijas gitara atliks Arūnas Mirinavičius.

Spalio 21 d.

Raktažodžiai:

Parapijos namuose įvyks susitikimas su aktore Doloresa Kazragyte.

Pradžia 13.30 val.

Spalio 18 d.

Raktažodžiai:

Lietuvoje lankysis ir koncertuos vienas seniausių Danijos mėgėjų chorų - Frederiksbergo mišrus kamerinis choras, teikiantis pirmenybę klasikinei muzikai nuo renesanso iki šių laikų.
Lietuvoje šis choras surengs tris koncertus - vieną iš jų turėsime galimybę išgirsti
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Choro vadovas ir dirigentas Adamas Faberis.

Koncerto pradžia 18.30 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4