Šlovinimo vakaras

Raktažodžiai:

Ateinantį ketvirtadienį (birželio 14 d.) kviečiame į tikėjimo liudijimo šventę.

Molėtų parapijoje svečiuosis Vilniaus Kalvarijų jaunimas ir Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komanda (KVJK).

Vakarinių šv. Mišių metu giedos Vilniaus Kalvarijų jaunimas.

Šlovinimo vakaro programoje: giesmės, liudijimai, mokymas apie šv. Ignacą Lojolą,
pantomimos pasirodymai.

Šlovinimo vakaro pradžia 20 val.

Birželio 13 d.

Raktažodžiai:

Ateinantį trečiadienį Molėtų parapijoje lankysis Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas
Jonas Ivanauskas ir atliks parapijos kanoninę vizitaciją.

Birželio 10 d.

Raktažodžiai:

Ateinantį sekmadienį Molėtų bažnyčioje vyks koncertas, skirtas dirigentui, profesoriui Vytautui Viržoniui (1930-2010) atminti.

Koncerto pradžia 12.30 val.

Ji kaip vėjas

Dvasia: hebrajiškai ruah; graikiškai – pneuma; lotyniškai – spiritus. Tos trys Apreiškimo kalbos Dvasią vadina tuo pačiu vardu, reiškiančiu oro dvelkimą. Neįmanoma būti šalia oro. Būnama ore. Oras yra nuolatinis keitimasis. Toje dieviškoje sferoje, kurią sudaro Švč. Trejybė, telpa pasaulis žmonių, sukurtų pagal Jos paveikslą.

Nepasiklysti kelionėje

Įdomūs susitikimai laukia naujajame "Kelionė su Bernardinai.lt" žurnale, kurį galima pasklaidyti čia, o įsigyti - ant spaudos stalelio Molėtų bažnyčioje.
Žurnalo kaina 10 lt.

Gegužės 19 d.

Raktažodžiai:

Ateinantį šeštadienį šv. Mišios bus švenčiamos 12 val. ir 19 val.

10 val. šv. Mišių nebus.

Gegužės 13 d.

Raktažodžiai:

Parapijos namuose bus atidaryta Astos Ramoškienės floristikos darbų paroda.
Renginio pradžia 12 val.

Gegužės 6 d.

Motinos dienos minėjimas.

Ką dar mums padovanos gyvenimas?

Dažnai šito klausiu savęs. O jūs ar žinote?.. Pasitikėjimo trūkumas, šiandienos žaizda - pasitikėjimo Dievu trūkumas. Nei gardesnis maistas, nei naujesnis drabužis nenumalšins dvasios troškulio. Kur ta ramybė, kur ją rasti?..

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Gegužės 2 d. aplankę Lakštingalų gatvės, o gegužės 3 d. - Lakajų gatvės gyventojus, kunigai baigs parapijos lankymą.

Parapijos lankymas bus tęsiamas rudenį.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4