Sausio 13 d.

Raktažodžiai:

Laisvės gynėjų dienos minėjimas.

Šv. Mišios 11 val. Po šv. Mišių vyks koncertas, kuriame dalyvaus Molėtų kultūros centro ir
Menų mokyklos kolektyvai.

Mišių laikas

Raktažodžiai:

Gruodžio 31 d.
18 val. Padėkos Mišios už 2012 metus.

Sausio 1 d.
Šv. Mišios 10 val. - minėsime Švč. Mergelę Mariją Dievo Gimdytoją.

Gruodžio 30 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje vargonuos Aleksandras Isakovas.

Koncerto programoje:

J. Pachelbel, J. S. Bach, C. Franck, M. Reger, M. Dupre, F. Mendelssohn-Bartholdy kūriniai.

Pradžia 12 val.

Kaišiadorių vyskupo sveikinimas šv. Kalėdų proga

Raktažodžiai:

Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas. (Lk 2, 10-11)

Brangūs broliai seserys,

Nuoširdžiai sveikinu jus, švenčiančius Jėzaus Kristaus gimimo šventę – Kalėdas. Mes visi, drauge su tikėjimo broliais ir seserimis visame pasaulyje ateiname susitikti su gimusiu Jėzumi. Įvykis Betliejaus tvartelyje jau talpina savyje visa, apie ką vėliau pasakos evangelija, - žmogaus išgelbėjimo istoriją. Talpina kartu savyje mūsų gyvenimą, pasakoja apie mus. Jėzaus gimimo prakartėlė pakviečia mus užeiti į vidų, - ne stebėti įvykį iš šalies, bet jame dalyvauti, nes tik taip mes galime su Jėzumi susitikti...

Artėjančių švenčių pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Kūčių vakarą (gruodžio 24 d.) Piemenėlių šv. Mišios 21 val.

Pirmąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) šv. Mišios 9 val.

Antrąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Gruodžio 22 d.

Adventinės susitaikinimo pamaldos 17 val.

Dievo Gailestingumo Mišios 18 val.

Gruodžio 4 d.

Molėtų dekanate lankysis Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
15 val. Molėtų parapijos namuose vyskupas susitiks su dekanato kunigais, katechetais bei jaunimu ir aptars pasiruošimo Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks 2013 m. birželio 28-30 d. Kaune, klausimus.

Gruodžio 2 d.

Raktažodžiai:

Parapijos namuose atidaroma Teresės Blažiūnienės, Akvilės Blažiūnaitės ir Peterio Janovšeko
meno darbų, sukurtų panaudojant 2009 m. sudegusios Labanoro bažnyčios vinis, paroda.

Parodos atidarymas 12 val.

"Kelionė su Bernardinai.lt"

Naujausias išmintingo ir gražaus žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numeris jau yra Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Naują žurnalą galite pasklaidyti čia.

Maironiui - 150

Raktažodžiai:

Ateinatį sekmadienį (lapkričio 18 d.) po 11 val. šv. Mišių Molėtų bažnyčioje vyks Jono Mačiulio-Maironio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas.

Kviečiame pasiklausyti poeto eilių, giesmių bei aplankyti šia proga surengtą piešinių parodą.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4