Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija

Šeimos metų proga Kaišiadorių vyskupijoje vyksta nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija.

Molėtų bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija nuo vasario 14 d. 8 val. iki vasario 15 d. 8 val.

Vasario 11 d.

Pasaulinė ligonių diena

Kunigai lankys ligonius Molėtų ligoninėje nuo 14.30 val.
15 val. šv. Mišios Molėtų ligoninės koplyčioje

Vasario 5 d.

Raktažodžiai:

Šv. Agota - pamaldų metu laiminama duona.

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Sausio 13 d.

Raktažodžiai:

Šv. Mišios už žuvusius Laisvės gynėjus (18 val.)

Sausio 6 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje šv. Mišias aukos ir primicijinį palaiminimą teiks neopresbiteris Saulius Kristapavičius, įšventintas į kunigus 2013 m. lapkričio 10 d. ir paskirtas vikaro tarnystei Širvintų parapijoje.

Sausio 1 d.

Raktažodžiai:

Minėsime Švč. Mergelę Mariją, Dievo Gimdytoją - šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Gruodžio 31 d.

Raktažodžiai:

Padėkos už 2013-uosius metus šv. Mišios 18 val.

Kaišiadorių vyskupo žodis - sveikinimas vyskupijos kunigams ir tikintiesiems šv. Kalėdų proga

Brangūs broliai seserys!

Kalėdas švenčiame su vidiniu džiaugsmu, kuris kyla iš meilės žinios, nužengusios iš Dangaus.

Kalėdoms labai svarbi tyla. Aplink Kalėdas dažnai būna daug triukšmo. Ne tik išorinio, bet ir vidinio: minčių, širdies sumaišties, vienas kitam prieštaraujančių troškimų, tuščių kalbų, televizijų šou, labdaros akcijų, reklamos, nuolaidų prekėms, raginimų aukoti vargstantiems, pseudo vertybių ir pseudo kalėdų.

Gruodžio 21 d.

Adventinės susitaikinimo pamaldos.

17 val. Išpažinčių klausymas
18 val. šv. Mišios

Adventinė gerumo akcija

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos Caritas kviečia prisidėti prie tradicine tapusios Lietuvos Caritas organizuojamos vargstančiųjų paramos akcijos "Gerumas mus vienija".
Iki pat šv. Kalėdų Molėtų bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių, budės Caritas moterys ir priims Jūsų piniginę auką bei įteiks Jums simbolinę Caritas žvakutę, kaip pagalbos vienas kitam simbolį.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4