Kaišiadorių vyskupo žodis - sveikinimas vyskupijos kunigams ir tikintiesiems šv. Kalėdų proga

Brangūs broliai seserys!

Kalėdas švenčiame su vidiniu džiaugsmu, kuris kyla iš meilės žinios, nužengusios iš Dangaus.

Kalėdoms labai svarbi tyla. Aplink Kalėdas dažnai būna daug triukšmo. Ne tik išorinio, bet ir vidinio: minčių, širdies sumaišties, vienas kitam prieštaraujančių troškimų, tuščių kalbų, televizijų šou, labdaros akcijų, reklamos, nuolaidų prekėms, raginimų aukoti vargstantiems, pseudo vertybių ir pseudo kalėdų.

Gruodžio 21 d.

Adventinės susitaikinimo pamaldos.

17 val. Išpažinčių klausymas
18 val. šv. Mišios

Adventinė gerumo akcija

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos Caritas kviečia prisidėti prie tradicine tapusios Lietuvos Caritas organizuojamos vargstančiųjų paramos akcijos "Gerumas mus vienija".
Iki pat šv. Kalėdų Molėtų bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių, budės Caritas moterys ir priims Jūsų piniginę auką bei įteiks Jums simbolinę Caritas žvakutę, kaip pagalbos vienas kitam simbolį.

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams

ŠEIMA – TIKĖJIMO VARTAI

Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus mus ragino naujai atrasti tikėjimo spindesį savo gyvenime. Tikėjimo metų dóvana tapo enciklika Lumen Fidei, priminusi mums tikėjimo reikšmę ir jo brendimo sąlygas. Joje popiežius ypač pabrėžė, kad „pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima.“ (LF 52)

Gruodžio 1 d.

Pirmasis Advento sekmadienis

Prasideda nauji bažnytiniai metai, kurie Lietuvos vyskupų sprendimu paskelbti Šeimos metais.

XII-asis sakralinės muzikos festivalis

XII-asis sakralinės muzikos festivalis „Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

Lapkričio 24 d.

Kristaus Karaliaus iškilmė - liturginių metų pabaiga.

Šią dieną taip pat minėsime Molėtų bažnyčios choro 20 metų sukaktį.
Po sumos kviečiame į choro rengiamą koncertą.

Lapkričio 17 d.

Raktažodžiai:

Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai Molėtų bažnyčioje (11 val.).

Rytinės šv. Mišios įprastu laiku - 9 val.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Lapkričio 13 d. (trečiadienį) nuo 9.30 val. parapijos klebonas lankys Mindučių ir Strakėnų kaimo gyventojus.

Šio apsilankymo tikslas yra pašventinti namus, artimiau susipažinti su tikinčiaisiais, jų gyvenimo rūpesčiais; aptarti aktualius tikėjimo bei parapijos gyvenimo klausimus.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Spalio 29 d. (antradienį) nuo 12 val. parapijos klebonas lankys Juodėnų ir Pavarnynės kaimo gyventojus.

Spalio 30 d. (trečiadienį) nuo 9.30 val. parapijos klebonas lankys Anomislio, Garneliškių, Gaidžių, Kėvelių ir Purvėnų kaimo gyventojus.

Šio apsilankymo tikslas yra pašventinti namus, artimiau susipažinti su tikinčiaisiais, jų gyvenimo rūpesčiais; aptarti aktualius tikėjimo bei parapijos gyvenimo klausimus.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4