Birželio 1 d.

Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas kartu su studijų draugais minės
kunigystės 30 metų jubiliejų.
Šv. Mišios 18 val. Po šv. Mišių koncertuos ansamblis "A Capella" (vad. Violeta Zutkuvienė).

web sprendimas c-4